Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan senior säsongen 2022/23


Nedan finner ni inbjudan till och förutsättningar för spel i seniorserierna arrangerade av Småland-Blekinge BDF säsongen 2022/23 enligt fastställda tävlingsbestämmelser för Svenska BBF med tillägg för beslutade tävlingsbestämmelser för Småland-Blekinge BDF samt gemensamma beslut fattade med Skånes BBF och Westra BDF inom ramen för samarbetet inom Tävlingsregion Syd samt inom ramen för beslut vid Svenska BBF:s tävlingsmöten.

Anmälningsblankett för seniorserierna säsongen 2022/23 finner ni som länk längst ner på sidan.

OBSERVERA att distriktsstyrelsen/tävlingsledningen kan besluta om korrigeringar och ändringar i nedan angivet samt att ändringar kan ske enligt beslut från Svenska BBF !

NOTERA att allt nedan gäller damer och herrar om inget är specificerat.

SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2022/23.

Serierna administreras av Småland-Blekinge BDF.

Anmälan och anmälningsavgiften på 2 000 kronor per lag skall vara distriktskansliet tillhanda senast fredag 20 maj.

Serierna kommer att spelas under hela säsongen som en sammanhängande serie där lagen inom samma serie ska ha spelat mot varandra minst en gång innan uppehåll för jul- och nyår.

Ställningen i serien innan uppehållet för jul och nyår är kvalificerande för lag som vill försöka nå förkvalet, Division 2 Götaland, inför kvalspelet till förbundsserierna säsongen 2023/24.

Lag som deltar i förkvalet, Division 2 Götaland, till förbundsserierna säsongen 2023/24 spelar vidare i distriktets seriespel under våren samt att laget förbinder sig att delta i kvalet till förbundsserierna säsongen 2023/24 enligt Svenska BBF:s bestämmelser.

Maximalt 2 herrlag och 2 damlag från Småland-Blekinge BDF kan delta i förkvalet till förbundsserierna säsongen 2023/24.

Beroende på antalet anmälda lag till serierna säsongen 2022/23 så kan det bli aktuellt med spel i Division 2 respektive Division 3 och rangordningen för spel i respektive serie bygger på följande ranking:

1. Nedflyttat lag från förbundsserie eller förbundsseriekval säsongen 2021/22.
2. Lag som ej når förbundsserie efter kvalspel våren 2022.
3. Slutplacering i Division 2 Småland-Blekinge BDF säsongen 2021/22.

KVAL TILL FÖRBUNDSSERIERNA SÄSONGEN 2023/24.

Lag 1 och 2 i förkvalet, Division 2 Götaland, äger rätt att delta i kval till Basketettan säsongen 2023/24.

Om antingen farmarklubb till förbundsserieklubb eller farmarklubb tillsammans med dess huvudklubb deltar i förkvalet gäller speciella bestämmelser rörande eventuell uppflyttning till Basketettan och information om detta inhämtas av berörda föreningar direkt från Svenska BBF.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SÄSONGEN 2022/23.

Så kallade B-lag kan delta i serierna men detta under förutsättning att dessa lags föreningar ansöker om spel med extra representationslag.

Spelares och coachers rätt att representera laget bestäms av Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser.

PRIS TILL SERIESEGRANDE LAG SÄSONGEN 2022/23.

Pris till seriesegrare, pokal, utgår till seriesegrande lag i respektive serie och utdelning sker i samband med distriktssamling i anslutning till seriens avslutning.

SEKRETARIAT SÄSONGEN 2022/23.

Sekretariatet i serierna skall bestå av utbildade och godkända funktionärer.

Namn på godkända sekretariatsfunktionärer finns angivet på distriktets hemsida.

SPELKLARLISTA, LAGLICENS, SÄSONGEN 2022/23.

Alla spelare och coacher i serierna måste vara upptagna på spelklarlista enligt Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser om laglicens.

Föreningen kommer att faktureras kostnaden för laglicensen, med sista betalningsdag 21 september.

Föreningen ansvarar för att betalning sker i tid av ovannämnd licenskostnad, laglicenskostnad senast 21 september, eller innan första seriematchen, annars påförs föreningen bestraffning enligt bestämmelserna för walk-over.

COACHER SÄSONGEN 2022/23.

För att alla involverade skall erhålla möjlighet att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med varandra skall uppgifter om lagets coach sändas in på senare efterfrågan via e-post av serieadministratör.

Coacherna skall även ha erforderlig utbildning enligt bestämmelserna för Svenska BBF.

Coachernas utbildningsnivå kommer att framgå via spelklarlistor.

ÖVRIGA UPPGIFTER FRÅN FÖRENINGARNA SÄSONGEN 2022/23.

Uppgifter om till exempel anmälda lags speldräktsfärger kommer att efterfrågas via e-post av serieadministratör från berörda föreningar och dessa uppgifter anges på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

Uppgifter om speldräktsfärger, matchtid och bollstorlek för seniorserierna finner ni på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

DOMARARVODERING, SAMT ÖVRIG DOMARADMINISTRATION, SÄSONGEN 2022/23.

Domararvoderingen, liksom övrig domaradministration, handläggs av serieadministratör och betalning för domararvodering görs via utsända fakturor med sista betalningsdag 30 september.

Domarkostnaderna beräknas på domarkostnaderna tidigare säsonger.

Serviceavgiften för administrationen av domararvoderingen uppgår till 100 kronor per hemmamatch.

SPELDAGAR SÄSONGEN 2022/23.

I samband med lottningen som skickas ut till föreningarna bifogas en lista med speldagar för varje omgång.

Föreningarna uppmanas att om möjligt undvika matchstart innan klockan 11.00 och efter klockan 17.00 lördagar och söndagar ifall resa för bortalag överstiger 100 kilometer enkel resväg.

AVGIFTER SÄSONGEN 2022/23.

Avgifter i samband med seriespel finner på Småland-Blekinge BDF:s hemsida samt på Svenska BBF:s hemsida gällande avgifter i samband med licensiering.

KALENDARIUM SÄSONGEN 2022/23.

2022-05-05
Utskick av inbjudan till seriespel säsongen 2022/23 via e-post samt upplägg av inbjudan på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

2022-05-20
Anmälan och anmälningsavgift Småland-Blekinge BDF tillhanda senast denna dag - anmälan eller betalning efter datum leder till högre kostnader.

2022-05-23 -- 25
Utskick av lottningen till föreningarna.

2022-06-28
Preliminära matchtider Småland-Blekinge BDF tillhanda från föreningarna.

2022-06-29
Utskick av preliminära matchtider till föreningarna.

2022-08-15
Sista dag för efteranmälan med förhöjd anmälningsavgift.

2022-09-14
Sista dag för ändringar av matchtider.

2022-09-15
Definitiva spelprogram säsongen 2022/23.

2022-09-21
Sista betalningsdag licensavgift.

2022-09-30
Sista betalningsdag domaravgift.

Övriga datum gällande serierna sänds ut till berörda föreningar samt att datum finns upptagna under förteckningen av avgifter för seniorseriespel på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

ANMÄLNINGSBLANKETT SÄSONGEN 2022/23.

Anmälningsblanketten för seriespel skall vara undertecknad av föreningens ordförande, eller annan firmatecknare, och vara Småland-Blekinge BDF tillhanda senast 2022-05-20 tillsammans med anmälningsavgiften på 2 000 kronor enligt förutsättningarna för anmälan enligt ovan.

I och med att anmälan sänds in, undertecknad av föreningens ordförande eller annan firmatecknare, så åtar sig föreningen att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna, de ekonomiska bestämmelserna som anges på Småland-Blekinge BDF:s hemsida gällande seriespel samt övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av Svenska BBF och andra idrottsorganisationer.

Klicka på nedanstående rad för anmälningsblanketten för spel i serierna säsongen 2022/23.

Anmälningsblankett senior säsongen 2022/23

Uppdaterad: 28 AUG 2018 14:25 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info