Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan U13-U16 säsongen 2022/23


Nedan finner ni inbjudan till och förutsättningar för spel i ungdomsserierna U13, U14, U15 och U16 arrangerade av Småland-Blekinge BDF säsongen 2022/23 enligt fastställda tävlingsbestämmelser för Svenska BBF med tillägg för beslutade tävlingsbestämmelser för Småland-Blekinge BDF.

Anmälningsblankett till serierna finner ni som en länk längst ner på sidan.

OBSERVERA att distriktsstyrelsen/tävlingsledningen kan besluta om korrigeringar och ändringar i nedan angivet samt att ändringar kan ske enligt beslut från Svenska BBF !

NOTERA att allt nedan gäller flickor och pojkar för alla ålderskategorier om inget specificeras.

SERIERNA U13, U14, U15 OCH U16 SÄSONGEN 2022/23.

Spel i ungdomsserierna sker i en rak serie över hela säsongen.

För säsongen 2022/23 motsvarar åldrarna följande:

U13 - födda 2010 och yngre.
U14 - födda 2009 och yngre.
U15 - födda 2008 och yngre.
U16 - födda 2007 och yngre.

Spel för U12 och yngre sker via spelformen EB och separat information skickas ut till föreningarna om dessa spelformer.

Anmälda lag fördelas i de olika serienivåerna på underlag av anmälningarna.

En åldersgrupp kan bestå av en eller flera serier.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SÄSONGEN 2022/23.

En förening ha fler än ett lag i samma serie men spelare inom samma förening får ej gå mellan dessa lag.

Spelares och coachers rätt att representera laget bestäms av Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser och dessa måste finnas med på spelklarlistan.

DISPENSER SÄSONGEN 2022/23.

Dispenser för överåriga spelare kan sökas för serierna U13, U14, U15 och U16.

Varje lag kan ha 2 överåriga spelare, max 1 år för gamla, inskrivna i matchprotokollet och dessa 2 spelare kan vara på plan samtidigt.

PRIS TILL SERIESEGRANDE LAG SÄSONGEN 2022/23.

Pris utgår med pokal och medalj till respektive spelare i det seriesegrande laget.

SEKRETARIAT SÄSONGEN 2022/23.

Sekretariatet i serierna bör bestå av utbildade och godkända funktionärer.

SPELKLARLISTA, LAGLICENS, SÄSONGEN 2022/23.

Alla spelare och coacher i ungdomsserierna skall vara upptagna på spelklarlista enligt Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser om laglicens.

Föreningen kommer att faktureras kostnaden för laglicensen, med sista betalningsdag 21 september.

Föreningen ansvarar för att betalning sker i tid av ovannämnda licenskostnader, laglicenskostnad senast 21 september eller innan första seriematchen, annars påförs föreningen bestraffning enligt bestämmelserna för walk-over.

Uppgifter om speldräktsfärger, matchtid och bollstorlek för ungdomsserierna finner ni på distriktets hemsida.

COACHER SÄSONGEN 2022/23.

För att alla involverade skall erhålla möjlighet att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med varandra skall uppgifter om lagets coach sändas in på senare efterfrågan via e-post av serieadministratör.

Coacherna skall även ha erforderlig utbildning enligt bestämmelserna för Svenska BBF.

Coachernas utbildningsnivå kommer att framgå via distriktets hemsida och/eller via spelklarlistor.

ÖVRIGA UPPGIFTER FRÅN FÖRENINGARNA SÄSONGEN 2022/23.

Uppgifter om till exempel anmälda lags speldräktsfärger kommer att efterfrågas via e-post av serieadministratör från berörda föreningar och dessa uppgifter anges på distriktets hemsida.

DOMARADMINISTRATION SÄSONGEN 2022/23.

Domare i serierna tillsätts av föreningarna, hemmalag, och om domare tillkallas utifrån för att döma ungdomsserierna så finns uppgift om ersättningsbelopp på distriktets hemsida.

SPELDAGAR SÄSONGEN 2022/23.

I samband med lottningen som skickas ut till föreningarna bifogas en lista med speldagar för varje omgång.

Föreningarna uppmanas att om möjligt undvika matchstart innan klockan 10.00 och efter klockan 17.00 lördagar och söndagar ifall resa för bortalag överstiger 100 kilometer enkel resväg.

AVGIFTER SÄSONGEN 2022/23.

Avgifter i samband med seriespel finner på distriktets hemsida samt på Svenska BBF:s hemsida gällande avgifter i samband med licensiering.

KALENDARIUM SÄSONGEN 2022/23.

2022-05-05
Utskick av inbjudan till seriespel säsongen 2022/23 via e-post samt upplägg av inbjudan på distriktets hemsida.

2022-05-20
Anmälan och anmälningsavgift Småland-Blekinge BDF tillhanda senast denna dag - anmälan eller betalning efter datum leder till högre kostnader.

2022-05-23 -- 25
Utskick av lottningen till föreningarna.

2022-06-28
Preliminära matchtider Småland-Blekinge BDF tillhanda från föreningarna.

2022-06-29
Utskick av preliminära matchtider till föreningarna.

2022-08-15
Sista dag för efteranmälan till serierna med förhöjd anmälningsavgift.

2022-09-14
Sista dag för ändringar av matchtider.

2022-09-15
Definitiva spelprogram säsongen 2022/23.

2022-09-21
Sista betalningsdag licensavgift.

ANMÄLNINGSBLANKETT SÄSONGEN 2022/23.

Anmälningsblanketten för seriespel skall vara undertecknad av föreningens ordförande, eller annan firmatecknare, och vara Småland-Blekinge BDF tillhanda senast 2022-05-20 tillsammans med anmälningsavgiften på 500 kronor enligt förutsättningarna för anmälan enligt ovan.

I och med att anmälan sänds in, undertecknad av föreningens ordförande eller annan firmatecknare, så åtar sig föreningen att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna, de ekonomiska bestämmelserna som anges på Småland-Blekinge BDF:s hemsida gällande seriespel samt övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av Svenska BBF och andra idrottsorganisationer.

Klicka på nedanstående rad för anmälningsblanketten för spel i serierna säsongen 2022/23.

Anmälningsblankett U13, U14, U15 och U16 säsongen 2022/23

Uppdaterad: 28 AUG 2018 14:26 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info