Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan ungdom säsongen 2019/20


Nedan finner ni inbjudan till och förutsättningar för spel i ungdomsserierna arrangerade av Småland-Blekinge BDF säsongen 2019/20 enligt fastställda tävlingsbestämmelser för Svenska BBF med tillägg för beslutade tävlingsbestämmelser för Småland-Blekinge BDF.

Anmälningsblankett till ungdomsserierna finner ni som en länk längst ner på sidan.

OBSERVERA att distriktsstyrelsen/tävlingsledningen kan besluta om korrigeringar och ändringar i nedan angivet samt att ändringar kan ske enligt beslut från Svenska BBF !

NOTERA att allt nedan gäller flickor och pojkar för alla ålderskategorier om inget specificeras.

UNGDOMSSERIERNA SÄSONGEN 2019/20.

Spel i ungdomsserierna sker i en rak serie över hela säsongen i kategorierna U13, U14, U15, U16 samt U19.

För säsongen 2019/20 motsvarar åldrarna följande i ungdomsserierna:

U13 - födda 2007 och yngre.
U14 - födda 2006 och yngre.
U15 - födda 2005 och yngre.
U16 - födda 2004 och yngre.
U19 - födda 2001 och yngre.

Spel för U12 och yngre sker via spelformen EB och separat information skickas ut till föreningarna om dessa spelformer.

Anmälda lag fördelas i de olika serienivåerna på underlag av anmälningarna.

En åldersgrupp kan bestå av en eller flera serier.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SÄSONGEN 2019/20.

En förening ha fler än ett lag i samma serie men spelare inom samma förening får ej gå mellan dessa lag.

Spelares och coachers rätt att representera laget bestäms av Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser och dessa måste finnas med på spelklarlistan.

DISPENSER SÄSONGEN 2019/20.

Dispenser för överåriga spelare kan sökas för serierna U13, U14, U15 och U16.

Inga dispenser för överåriga spelare kommer att medges för serien U19.

FINAL FOUR UNGDOM SÄSONGEN 2019/20.

Final Four Ungdom genomförs för kategorierna U14, U15 och U16 och är en del av ordinarie seriespel och för lag som ej deltar i Final Four Ungdom påförs administrativ avgift för WO.

Om något lag avstår Final Four Ungdom, dock påförs administrativ avgift för WO enligt ovan, kan lägre placerat lag i serien erbjudas plats i Final Four Ungdom.

Utfärdade dispenser för överåriga spelare i kategorierna U14, U15 och U16 gäller även i spel Final Four Ungdom.

Inget Final Four Ungdom genomförs för U13 och U19.

PRIS TILL SERIESEGRANDE LAG SÄSONGEN 2019/20.

Pris utgår med pokal och medalj till seriesegrande lag säsongen 2019/20 i seriespelet för U13 samt U19 för vilka inget spel Final Four Ungdom genomförs.

För kategorierna U14, U15 och U16 för vilka det genomförs Final Four Ungdom 18-19 april enligt nedan så delas priser ut till deltagande lag på plats.

Lördag 18 april för U14 Flickor, U14 Pojkar samt U16 Flickor.
Söndag 19 april för U15 Flickor, U15 Pojkar samt U16 Pojkar.

SEKRETARIAT SÄSONGEN 2019/20.

Sekretariatet i ungdomsserierna bör bestå av utbildade och godkända funktionärer.

SPELKLARLISTA, LAGLICENS, SÄSONGEN 2019/20.

Alla spelare och coacher i ungdomsserierna skall vara upptagna på spelklarlista enligt Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser om laglicens.

Föreningen kommer att faktureras kostnaden för laglicensen, med sista betalningsdag 20 september.

Föreningen ansvarar för att betalning sker i tid av ovannämnda licenskostnader, laglicenskostnad senast 20 september eller innan första seriematchen, annars påförs föreningen bestraffning enligt bestämmelserna för walk-over.

Uppgifter om speldräktsfärger, matchtid och bollstorlek för ungdomsserierna finner ni på distriktets hemsida.

COACHER SÄSONGEN 2019/20.

För att alla involverade skall erhålla möjlighet att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med varandra skall uppgifter om lagets coach sändas in på senare efterfrågan via e-post av serieadministratör.

Coacherna skall även ha erforderlig utbildning enligt bestämmelserna för Svenska BBF.

Coachernas utbildningsnivå kommer att framgå via distriktets hemsida och/eller via spelklarlistor.

ÖVRIGA UPPGIFTER FRÅN FÖRENINGARNA SÄSONGEN 2019/20.

Uppgifter om till exempel anmälda lags speldräktsfärger kommer att efterfrågas via e-post av serieadministratör från berörda föreningar och dessa uppgifter anges på distriktets hemsida.

DOMARADMINISTRATION SÄSONGEN 2019/20.

Domare i ungdomsserierna, U13 till U16, tillsätts av föreningarna, hemmalag, och om domare tillkallas utifrån för att döma ungdomsserierna så finns uppgift om ersättningsbelopp på distriktets hemsida.

Domare i U19 tillsätts av Småland-Blekinge BDF enligt samma principer som för seniorserierna och förening, hemmalag, kan anmodas att tillsätta andredomare.

SPELDAGAR SÄSONGEN 2019/20.

I samband med lottningen som skickas ut till föreningarna bifogas en lista med speldagar för varje omgång.

De lördagar då EB-omgångar ska genomföras får inte seriespel i senior- eller ungdomsserierna genomföras.

Föreningarna uppmanas att om möjligt undvika matchstart innan klockan 10.00 och efter klockan 17.00 lördagar och söndagar ifall resa för bortalag överstiger 100 kilometer enkel resväg.

AVGIFTER SÄSONGEN 2019/20.

Avgifter i samband med ungdomsseriespel finner på distriktets hemsida samt på Svenska BBF:s hemsida gällande avgifter i samband med licensiering.

KALENDARIUM UNGDOMSSERIERNA SÄSONGEN 2019/20.

2019-04-29
Utskick av inbjudan till seriespel säsongen 2019/20 via e-post samt upplägg av inbjudan på distriktets hemsida.

2019-05-15
Anmälan och anmälningsavgift Småland-Blekinge BDF tillhanda senast denna dag - anmälan eller betalning efter datum leder till högre kostnader.

2019-05-21
Möte kring serieindelningen säsongen 2019/20 i Holsbybrunn.

2019-05-22
Utskick av lottningen till föreningarna.

2019-06-25
Preliminära matchtider Småland-Blekinge BDF tillhanda från föreningarna.

2019-06-27
Utskick av preliminära matchtider till föreningarna.

2019-08-31
Sista dag för efteranmälan till ungdomsserierna med förhöjd anmälningsavgift.

2019-09-12
Sista dag för ändringar av matchtider ungdomsserierna.

2019-09-13
Definitiva spelprogram för ungdomsserierna säsongen 2018/19.

2019-09-20
Sista betalningsdag licensavgift.

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL UNGDOMSSERIERNA SÄSONGEN 2019/20.

Anmälningsblanketten till spel i ungdomsserierna skall vara undertecknad av föreningens ordförande, eller annan firmatecknare, och vara Småland-Blekinge BDF tillhanda senast 2019-05-15 tillsammans med anmälningsavgiften på 500 kronor, 1 500 kronor för U19, enligt förutsättningarna för anmälan enligt ovan.

I och med att anmälan sänds in, undertecknad av föreningens ordförande eller annan firmatecknare, så åtar sig föreningen att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna, de ekonomiska bestämmelserna som anges på Småland-Blekinge BDF:s hemsida gällande seriespel samt övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av Svenska BBF och andra idrottsorganisationer.

Klicka på nedanstående rad för anmälningsblanketten för spel i ungdomsserierna.

Anmälningsblankett ungdom säsongen 2019/20.

Uppdaterad: 28 AUG 2018 14:26 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BDF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: +46036345480
E-post: This is a mailto link

Se all info