Officiell leverantör av SBBFs verksamhets- och målstyrningsverktyg

stratsysLogga_högupplöst

 

Med hjälp av verktyget Stratsys effektiviserar och förtydligar Basketbollförbundet sin målstyrning inom hela organisationen. Läs mer om samarbetet, klicka här! (länk till pressmeddelandet)

 

Fakta om Stratsys

Stratsys är en leverantör av webbaserade lösningar för verksamhetsstyrning för företag och organisationer som effektivt och målstyrt önskar uppnå sina affärsmål. Stratsys är specialister på att analysera, formulera, implementera, utveckla och följa upp företags- och organisationers verksamhetsstyrning.

 

Stratsys AB bildades 1999 och är idag en av de ledande leverantörerna av programvaror och tjänster inom verksamhetsstyrning.  Idag använder ett 100-tal större företag och organisationer med tusentals användare sig dagligen av Stratsys plattform för verksamhetsstyrning. Läs mer på: www.stratsys.se