Hem / Marknad och kommunikation / Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor SBBF

Läs igenom tävlingsvillkor för att kunna delta i någon av SBBF:s tävlingar som genomförs.

 • För att delta i tävlingen måste du vara arton (18) år eller äldre. För att deltagare under 18 år ska kunna tävla och kvittera ut eventuell vinst krävs målsmans tillstånd.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 • Maximalt en vinst per tävlande.
 • Vinnare utses av Svenska Basketbollförbundet
 • Tävlingsresultat meddelas till alla deltagare via SBBF:s hemsida eller sociala media.kanaler efter tävlingens slut.
 • Anställda inom Svenska Basketbollförbundet, samarbetspartners eller återförsäljare samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i Svenska Basketbollförbundets tävling.
 • Vinsten kan inte bytas mot kontanter, varor eller andra tjänster. Resor, övernattning eller annan form av merkostnad som kan tillkomma vinnaren får vinnaren själv bekosta om inte annat uppges i tävlingstexten.
 • Svenska Basketbollförbundet är inte ansvarigt för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Svenska Basketbollförbundets rimliga kontroll.
 • Genom att delta i tävlingen godkänner du att Svenska Basketbollförbundet registrerar dina kontaktuppgifter och tillåter att Svenska Basketbollförbundet eller dess samarbetspartners, i framtiden kan kontakta dig i marknadsföringssyfte.
 • Om Svenska Basketbollförbundet inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.
 • Svenska Basketbollförbundet ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).
 • Vinsten kan inte överlåtas eller ändras vad avser innehåll eller omfattning.
 • Den tävlandes namn, bild eller röst kan komma att användas för kommersiellt syfte i annonsering för Svenska Basketbollförbundet eller dess samarbetspartners.Genom att delta i tävlingen samtycker du till sådan användning och medverkan samt frånsäger dig rätt till ersättning.