Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Här kan du hämta hem Svenska Basketbollförbundets stadgar Ver 20160501, reviderade efter förbundsmötet i maj 2016.

Swedish Basketball Federation statues in english.

Här går det även att ladda hem:

Normalstadgar för BDF
Normalstadgar för förening


Nedan följer förordet till Svenska Basketbollförbundets stadgar.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé (antagen av Riksidrottsmötet 2009)
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.
I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit-och breddverksamhet sker i en nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter¬na, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Svenska Basketbollförbundets Verksamhetsidé (antagen av Förbundsmötet 2009)

Svenska Basketbollförbundet företräder basketsporten internationellt och nationellt. Förbundet ska skapa förutsättningar för att erbjuda alla en stimulerande miljö. Förbundet ska företräda och marknadsföra basketbollsporten och attrahera andra aktörer.

 

Uppdaterad: 08 JUN 2018 17:35 Skribent: Henrik Smedberg


facebook twitter-icon YouTube icon button Instagram-icon 

 Min_Match_Banner_Nej_200X200

feucph3c1

Postadress:
Svenska Basketbollförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996000
E-post: This is a mailto link

Se all info