Hem / Utmärkelser

Utmärkelser

Förtjänsttecken
Svenska Basketbollförbundet utdelar utmärkelser till personer och föreningar som erkänsla för ett mångårigt och intressant arbete inom svensk basketboll.

De olika utmärkelserna för ledare är:

  • Förtjänstdiplom
  • Förtjänsttecken i guld 
  • Standar


  • Den utmärkelse som föreningar kan ansöka om är:

  • Standar

  • Ansökan om Förtjänstdiplom skall göras hos det aktuella distriktsförbundet (BDF). Övriga utmärkelser skall göras hos Svenska Basketbollförbundet.

    En ansökan skall vara beslutande förbund tillhanda senast 60 dagar före tilltänkt utdelningsdag.

    Förtjänsttecken i guld samt standar utdelas normalt vid Svenska Basketbollförbundets ordinarie förbundsmöte. Förtjänstdiplom utdelas normalt vid resp. BDF:s ordinarie årsmöte.