Hem / Utmärkelser / Förtjänstdiplom

Förtjänstdiplom

Förtjänstdiplom kan endast tilldelas ledare.

Diplom kan ges för ideell insats inom verksamheten för förening eller BDF överstigande 10 år.

Utmärkelsen ansöks hos, beslutas av och utdelas av resp. BDF. BDF skall registrera utmärkelsen i den officiella databasen.

Ansökan skall normalt göras minst 60 dagar för tilltänkt utdelningsdag.

Ansökningsblankett