Hem / Utmärkelser / Förtjänsttecken Guld

Förtjänsttecken Guld

Förtjänsttecken i guld kan endast tilldelas ledare.

Förtjänsttecken i guld utdelas till de personer som under minst 25 år gjort stora insatser på olika nivåer för svensk basketboll varav minst 15 år inom SBBF:s verksamhet. Med detta menas:

  • Förtroendevalda/utnämnda (styrelse, kommittéer, utskott, råd)
  • Uppdrag inom landslagsverksamheten

Uppdrag inom BDF skall vara ideella.

Ansökan görs för tillstyrkning hos resp. BDF som vidarbefordrar denna till SBBF för beslut. För guldtecken gäller att BDF tillstyrkt ansökan samt att Svenska Basketbollförbundets styrelse bifaller ansökan.

Ansökan skall normalt göras minst 60 dagar för tilltänkt utdelningsdag.

Ansökningsblankett