Hem / Utmärkelser / Standar

Standar

Förtjänsttecknet Standar kan tilldelas ledare eller förening.

 

Ledare

Förtjänsttecken Standar utdelas till de personer som under minst 35 år gjort stora insatser på olika nivåer för svensk basketboll varav minst 20 år inom SBBF:s verksamhet. Med detta menas:

  • Förtroendevalda/utnämnda (styrelse, kommittéer, utskott, råd)
  • Uppdrag inom landslagsverksamheten

Uppdrag inom BDF skall vara ideella.

Ansökan görs för tillstyrkning hos resp. BDF som vidarbefordrar denna till SBBF för beslut. För Standar gäller att BDF tillstyrkt ansökan samt att Svenska Basketbollförbundets styrelse bifaller ansökan.

Personen skall i regel tidigare ha erhållit Svenska Basketbollförbundets förtjänsttecken i guld.

Ansökan skall normalt göras minst 60 dagar för tilltänkt utdelningsdag.

Ansökningsblankett

 Förening

Standar utdelas en gång till föreningar som bedrivit basketbollverksamhet under minst 25 år efter ansökan hos Svenska Basketbollförbundet

Ansökningsblankett