Skip to content
 

Årsmöte

Årsmötet, som är BDF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av mars månad på dag, som BDF-styrelsen bestämmer. Mötet bör hållas före SBBFs årsmöte. Mötet får dock inte hållas på dag när DF-möte pågår.

Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av BDF-styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas föreningarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för BDF:et eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för föreningarna senast tre veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies