Skip to content
 

Serieinformation

Serieinformation

Lag utom tävlan

Lag som vill spela med fler än två spelare som är ett år äldre eller med ännu
äldre spelare, spelar utom tävlan och lagets matcher kommer att räknas bort i sluttabellen.

Om något lag saknas på nedanstående lista, vänligen mejla ostsvenska@basket.se så kollar kansliet upp det.

Dessa lag kommer att spela utom tävlan säsongen 2023-2024:

HU17-18

Flens IF

Söderköpings Basket

Norrköping Dolphins

 

HU17-18

Motala Basket

 

PU16

Motala Basket

 

PU14

TVSK  Lynx

PU13

Nyköping Basket

TVSK Bulls

 

Ser du att något lag saknas på listan – vänligen ta kontakt med kansliet. Med reservation mot att något kan saknas.

Matchflytt

1. – mitt lag behöver flytta våran match
Alla matchflyttningar för matcher i ÖBBF:s serier ska meddelas till oss via mejl. Ingen
matchflyttning får göras innan den har godkänts av administrerande BDF.
Matchflyttning ska meddelas minst 14 dagar i förväg. Båda föreningarna ska
vara överens om matchflytt. Nytt matchdatum ska meddelas motståndare och ÖBBF före ordinarie matchdatum för kostnadsfri flyttning och får inte vara efter seriens sista matchdag.
Sen matchflytt
Vid sena matchflyttar kan felande lag få stå för motståndarens eventuella rese-,
hall- och domarkostnader. Dessa kostnader ska på begäran kunna styrkas med
kvitton och fakturakopior. Ospelade matcher vid seriens slut som lagen inte kan
lösa ny matchtid på blir en kostnad för laget motsvarande matchflytt utan nytt
datum, 1 000 kronor.
Matchflytt pga. seriematch i annat BDF godkänns inte. Om det ändå är så
att berörda lag inte vill flytta sin match i annat distrikt kan WO utdömas.
Alternativt om möjlighet finns, så påförs man en kostnad motsvarande vad
matchen skulle ha kostat att flytta i det andra distriktet.
Matchflytt pga väder
Om SMHI har utfärdat en gul varning för aktuellt område får match flyttas
utan kostnad. Flytt måste meddelas hemmalag, domare och administrerande
BDF senast fyra timmar före match.
2. – vi har tillsammans kommit överens om ett nytt datum för matchen
Nytt matchdatum måste annars meddelas senast 14 dagar efter ursprungligt
meddelande om matchflytt och får inte vara efter seriens sista matchdag.
Nytt datum för match i höstomgången måste vara meddelat före nyår.
Vid inställd eller flyttad match utgår fastställd administrativ avgift.
Om lagen inte kommer överens inom två veckor registreras matchen som w.o,
som fastställs av TK.

Mer information om matchflytt finns i distriktets tävlingsbestämmelser.

Dispenser / spela med överåriga

Licensiering av överåriga görs direkt i Profixio.

  1. Licensera spelaren med ungdomslicens utan att välja lag.
  2. Licensera sedan spelaren med “dispens” och först då väljer ni vilket lag som spelaren ska spela med.

 

Resebidrag

Tillägg till tävlingsbestämmelserna 2023/24
(gäller endast föreningar i Östsvenska BDF)

Vid enkel resa i gemensamma ungdomsserier på minst 15 mil över distriktsgränsen utgår ett resebidrag om 800 kronor per resa. Bidraget utbetalas mot faktura ställd till Östsvenska BBF,  c/o Wahlstrand Hyvönen, Lugngatan 14, 591 60 Motala eller e-post henrik.obdf@gmail.com.

Vid resa till Gotland i ungdomsserier utgår ett resebidrag om 800 kronor per resa.
Bidraget utbetalas mot faktura ställd till Östsvenska BBF, c/o Wahlstrand Hyvönen, Lugngatan 14, 591 60 Motala eller e-post henrik.obdf@gmail.com.

Fakturor som gäller resebidrag måste vara ÖBBF tillhanda senast 30/4 2024. 

Gotlandsresa

Match på Gotland?

Boka båtresan hos Destination Gotland, tel. 0771-22 33 50 idrottsresor.

E-post: idrottsresor@destinationgotland.se

 

Resultatrapportering/matchprotokoll

Om Profixios digitala matchprotokoll används skicka resultatrapportering och matchprotokoll automatiskt när sekreteraren avslutar matchprotokollet och domaren har godkänt protokollet. Det är huvuddomaren som är ansvarigt för att kontrollera så matchresultatet har registrerats.

Om manuellt matchprotokoll används, eller om den automatiska resultatrapporteringen inte fungerar skall ett sms skickas till ÖBBF 073-9931712 eller mejla till ostsvenska@basket.se. Om det är pappersprotokoll ska det mejlas eller postas till kansliet. Det är förstedomaren som ansvarar för att resultatet läggs in och är rätt.

Matchresultat ska rapporteras snarast, dock senast kl. 24:00 under matchdagen.

OBS! Det är inte samma nummer som användes innan för resultarapportering.

Skriv i smset:

Matchnummer, serie hemmalag-bortalag, resultat och segrande lag.

Exempel:

033123, FU13, Nyköping – Visby, 41-47, Visby

Resultat som smsas läggs in manuellt senast måndag efter matchen.

Domare

All information gällande domare (tillsättning, utbetalningar, arvoden, m.m) finns på den här sidan:

https://www.basket.se/ostsvenska/startsida/aktiva/domare/

Sidan kommer att uppdateras inför varje säsong. Tycker du att något saknas eller om du har frågor, kontakta gärna kansliet.

 

Vill du bli domare eller börja döma basket inom Östsvenska?

Mejla kansliet på ostsvenska@basket.se så berättar vi mer!

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies