Skip to content
 

Övergång

Licensiering genom övergång krävs när en spelare har basketbollicens för pågående säsong eller är bunden av kontrakt med en förening och vill byta till en ny förening. Undantag finns dock i följande fall:

 • Alla spelarlicenser upphör att gälla 30 juni varje år. Alltså behövs ingen övergång om en spelare önskar att byta till en ny förening efter detta datum, förutsatt att ingen ny licens är tecknad samt att spelaren inte är bunden av kontrakt med annan förening.
 • Utan övergång kan en spelare licensieras för en ny förening, förening A, även om spelaren redan har licens för förening B, förutsatt att spelaren inte representerat förening B i tävlingsmatch (det vill säga inte spelat någon bindande tävlingsmatch) och att spelaren inte är bunden av kontrakt med förening B
 • Se även bestämmelser om dubbellicens

Innehåll

 • Bestämmelser för övergång
 • Administrera övergång
 • Anmäla övergång

Bestämmelser för övergång

 • Allmänna bestämmelser: Se Licensbestämmelser
 • Tillåten övergångsperiod: 1 juli – 15 februari. Nylicensiering för ungdoms- och motionsserie är dock tillåten efter 15 februari.
 • Antal övergångar för en spelare: Förbundsserielag: Max två (2) till och från. Övriga serier: Obegränsat.
 • Representation: Spelare får inte representera fler än en förening på en och samma dag. Undantag: Spelare som dubbellicensieras.
 • Karens vid övergång till/från förbundsserielag uppåt i seriesystemet: 1 dag
 • Karens vid övergång till/från förbundsserielag vid samma nivå eller nedåt i seriesystemet: 14 dagar, dock minst 2 seriematcher i förbundsserie och division 2, från det datum anmälan och övergångsavgift inkommit till SBBF. Under karensen kan spelaren inte spela för laget som lämnas.
 • Kontrakt: Saknas kontrakt mellan föreningen och spelaren kan inte föreningen hindra spelarens övergång
 • USM: Spelare får delta i max två (2) ålderskategorier i USM
 • USM (U19, U21): Spelare får endast representera en förening per åldersklass under en och samma säsong
 • USM (U15, U16, U17): Spelare får endast delta för en förening under en och samma säsong
 • USM (U15, U16, U17): Spelare som gör en övergång under pågående säsong får inte representera den nya föreningen i i USM U15, U16 eller U17
 • USM (U15, U16, U17): Förening med flera lag anmälda i samma ålderskategori tillåts inte att göra spelarövergångar mellan lagen under pågående säsong

Administrera övergång

 • SBBF administrerar: Ett eller bägge lagen spelar i förbundsserie, se SBBF:s information
 • SkBBF administrerar: Båda lagen spelar i division 2 och lägre, där övergången görs till förening som tillhör SkBBF
 • Annat BDF administrerar: Båda lagen spelar i division 2 och lägre, där övergången görs till förening som tillhör annat BDF (BasketDistriktsFörbund) än SkBBF. Exempel: Om en spelare, i ett lag i FU14 från en förening som tillhör Skånes BBF, gör en övergång till en förening som tillhör Westra BDF, då administrerar Westra BDF.
 • Anmälan hos SkBBF: Görs på blanketten Spelarövergång ansökan SkBBF (Dokumentationscenter Tävling). Endast korrekt och fullständigt ifylld blankett utan raderingar handläggs.
 • Avgift SBBF: Ett eller bägge lagen spelar i förbundsserie, se SBBF:s tävlingsbestämmelser
 • Avgift SkBBF: Båda lagen spelar i distriktsserie, se Avgifter
 • Handläggningstid: Fem (5) arbetsdagar räknat från när både övergångsblankett och övergångsavgift är SkBBF TK tillhanda. Handläggningstiden blir kortare, expresshantering, om man betalar en expressavgift.
 • Fem arbetsdagar: Innebär att inkommer ansökan mån-fre kl 8-13 beräknas den vara klar veckan därefter vid motsvarande veckodag och klockslag. Inkommer ansökan efter kl 13 oavsett veckodag, räknas ansökan som inkommen nästa arbetsdag kl 8. Lördag, söndag, helgdag och semesterdag räknas inte som arbetsdag. Vi reserverar oss mot tekniska problem och annat utom vår kontroll.

Anmäla övergång hos SkBBF
För att anmäla övergång gör enligt följande:
Observera handläggningstiden vid varje ansökningstillfälle!

 1. Nya föreningen: Följ instruktionen på följande manual. Övergångsansökan sker i Profixio: Manual övergång
 2. Nya föreningen: Skicka ansökan genom Profixio och betala övergångsavgiften till SkBBF:s konto.
 3. En inbetalning till SkBBF:s konto är vanligtvis inte synlig förrän efter 2-4 bankdagar, varför spelarens nya förening ska kunna visa att betalning är gjord om det är brådskande, till exempel via mejl till TK med kvittensen inskannad i PDF-fil. Skriv följande meddelande vid betalningen: Övergång FÖRNAMN EFTERNAMN från TIDIGARE FÖRENING till NY FÖRENING.
 4. Tidigare föreningen: Följ instruktionen på följande manual för godkännande av övergång: Manual övergång
 5. Licenstyp: När TK godkänt övergången kan den nya föreningen licensiera spelaren och använda denna när karenstiden är över.
 6. Nya föreningen: Ansök om laglicens för spelaren i tävlingssystemet
 7. Godkännande: Vissa licenstyper godkänns automatiskt vid ansökan om laglicens och finns spelaren i laglicensen i tävlingssystemet får spelaren representera den nya föreningen i en match under förutsättning att spelaren uppfyller kraven på kvalificerad
  spelare.Andra licenstyper kräver även ett godkännande från TK, varför den nya föreningen då ALLTID behöver meddela TK när ansökan om laglicens är gjord. Därefter godkänner TK laglicensen i tävlingssystemet och då får spelaren representera den nya föreningen i en match.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies