Skip to content
 

 

Nedan bestämmelser kring dispenser för serier arrangerade av Småland-Blekinge BDF säsongen 2023/24 och längst ner finner ni sammanställning över utfärdade dispenser.

Bestämmelser dispenser:

  • 1 – Ansökan om dispens måste ske skriftligen via e-post till distriktet innan seriestart, alternativt senast 3 dagar innan match mot bekräftelse från distriktet, och där anges orsak till dispens, namn och födelseår på spelare samt vilket lag som berörs av dispensansökan.
  • 2 – För överåriga spelare som är 1 år för gamla så gäller efter godkännande att maximalt 2 överåriga spelare får tas med i matchprotokollet samt att båda kan vara på plan samtidigt under matchens gång.
  • 3 – Om föreningarna kommer överens om annat så gäller överenskommelse som ska senast 3 dagar innan match och som ska vara meddelat via e-post till distriktskansliet av berörda föreningars tävlingsansvariga.
  • 4 – Alla överåriga spelare som har beviljats dispens, 1 år för gamla eller äldre, måste vara registrerade i spelklarlista/laglicens för det lag de deltar i som överåriga och godkännande av alla överåriga spelare sker via distriktskansliet efter ansökan från berörd förening.
  • 5 – För varje lag där det har utfärdats dispens så anges kortfattad orsak till varför dispens är utfärdad och dispensens omfattning på sida med utfärdade dispenser.
  • 6 – I spelklarlistan/laglicens ser ni födelseår för respektive spelare och födelseår anges inte i förteckning över utfärdade dispenser.
  • 7 – Utfärdad dispens kan återkallas och för återkallad dispens så kommer spelare att försvinna från spelklarlista/laglicens och därmed inte vara tillgänglig för att föras in i det digitala matchprotokollet.

Beslutsfattande i distriktets dispensärenden är tävlingsansvariga Alexander Edoff och Bob Wells.

Om dispensansökan gäller något som berör Förbundsserierna, eller annan tävling arrangerad av Svenska BBF alternativt annat distrikt, så ställs dispensansökningen till Svenska BBF enligt Svenska BBF:s bestämmelser eller berört distrikt.

Länk till utfärdade dispenser: 2024-03-08 Utfärdade dispenser

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies