Skip to content
 

 

Nedan följer sammanställning över avgifter för seniorserierna säsongen 2024/25.

2 000 kronor per lag.
Anmälningsavgift för spel i seniorserierna skall vara distriktet tillhanda på bankgiro 253 – 3230 senast 2025-05-19 och kvitto skickas till föreningen som bevis på inbetald anmälningsavgift.

7 000 kronor per lag.
Serieavgift för spel i seniorserierna där betalning sker mot faktura senast 2024-08-18.

2 000 kronor per lag.
Extra anmälningsavgift för anmälan till spel i seniorserierna efter 2024-05-19 samt försenad inbetalning av ovanstående anmälnings- eller serieavgift.

2 000 kronor per lag.
Urdragning ur seniorserierna senast 2024-08-18 och anmälningsavgiften tillfaller distriktet och eventuella extraavgifter återgår ej till föreningen.

9 000 kronor per lag.
Urdragning ur seniorserierna under tiden 2024-08-19 – 09-09.
Hela anmälnings- och serieavgiften tillfaller distriktet och eventuella extraavgifter återgår ej till föreningen.

18 000 kronor per lag.
Urdragning ur seniorserierna från 2024-09-10 och senare.
Hela anmälnings- och serieavgiften tillfaller distriktet samt att förening faktureras på resterande belopp på 9 000 kronor och eventuella extraavgifter återgår ej till föreningen.

1 000 kronor per match.
Ändring av speldatum i seniorserierna.
Faktureras förening ansvarig för ändringen.
Kostnadsfri ändring för matcher kan ske till 2024-09-09.

Utöver denna kostnad skall felande lag, om det är bortalag, mot faktura från hemmalaget erlägga hemmalagets verifierbara hallkostnader som påförs förening av hallägare ifall hall inte kan avbokas och som direkt hänskjuts till ändring av speldatum.

Om ändring av matchdatum sker senare än 48 timmar innan ursprunglig matchtid kommer även domarersättning att tas ut av felande lag för ersättning till domarna och beloppet tas inte med i kostnadsutjämningen.

500 kronor per match.
Ej användande av digitalt matchprotokoll som säkerställer resultatrapportering etcetera.

650 kronor per tillfälle och spelare.
Avgift för övergång under pågående säsong.

500 kronor per tillfälle och tillfälle.
Akutgodkännande av spelare till spelklarlista efter klockan 17:00 fredagar för matcher som infaller därpå följande lördag/söndag.

2 000 kronor per match.
Avgift uttages av vinnande lag med olicensierad spelare som har deltagit i matchen och felande lag förlorar matchen med 20-0 / 0-20.
Avgift uttages av förlorande lag som spelar med olicensierade spelare och uppnått matchresultat gäller.
Avgift uttages av båda lagen om fall uppstår att båda lagen spelar med olicensierade spelare där uppnått matchresultat gäller.

500 kronor per match.
Ej på plats för domaruppdrag i serierna.
Felande domare faktureras administrationskostnaden.

6 000 kronor per match.
Lämnad Walk-Over i serierna som faktureras felande förening.

Utöver denna kostnad skall felande lag, om det är bortalag, mot faktura från hemmalaget erlägga hemmalagets verifierbara hallkostnader som påförs förening av hallägare ifall hall inte kan avbokas och som direkt hänskjuts till lämnad Walk-Over.

Domarersättning för domare på plats för uppdrag där match ställs in på grund av lämnad Walk-Over tas med i kostnadsutjämningen.

1 000 kronor per match.
Protestavgift i seniorserierna.
Förening som har inlämnat en skriftlig protest tillsammans med undertecknat matchprotokoll av protesterande lags kapten faktureras beloppet.
Beloppet återgår till föreningen om protesten går igenom.
Om protest ej går igenom tillfaller beloppet distriktet.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies