Skip to content
 

 

Nedan följer förfarandet kring att protestera gällande serier arrangerade av Småland-Blekinge säsongen 2024/25.

Protest skall inkomma senast första vardagen efter den match som protesten avser och protestavgiften på 1 000 kronor skall erläggas innan fallet tas upp till prövning.

Om protesten ej går igenom tillfaller protestavgiften Småland-Blekinge BDF och går protesten igenom återbetalas protestavgiften.

Småland-Blekinge BDF:s instans i protestärenden är disciplinnämnden och om ärendet överklagas så görs detta till Svenska BBF:s disciplinnämnd som är nästa instans.

Protesten skall innehålla uppgifter om vilken person eller vilken förening som protesterar, tid och plats för händelsen samt en beskrivning av händelsen.

Beskrivningen av händelsen skall vara saklig och enbart innehålla fakta och då skall det undvikas att medtagas personliga reflektioner och kommentarer.

Bifoga namn och telefon till eventuella vittnen.
I övrigt se Svenska BBF:s Tävlingsbestämmelser på Svenska BBF:s hemsida www.basket.se.

Beskrivningen av händelsen skall vara saklig och enbart innehålla fakta och då skall det undvikas att medtagas personliga reflektioner och kommentarer.

Bifoga namn och telefon till eventuella vittnen.
I övrigt se Svenska BBF:s Tävlingsbestämmelser på Svenska BBF:s hemsida www.basket.se.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies