Skip to content
 

 

Nedan finner ni inbjudan till och förutsättningar för spel i seniorserierna arrangerade av Småland-Blekinge BDF, benämnt distriktet nedan, säsongen 2024/25 enligt fastställda tävlingsbestämmelser för Svenska BBF med tillägg för beslutade tävlingsbestämmelser för distriktet samt gemensamma beslut fattade med Skånes BBF och Westra BDF inom ramen för samarbetet inom Tävlingsregion Syd samt inom ramen för beslut vid Svenska BBF:s tävlingsmöten.

NOTERA att allt nedan gäller damer och herrar om inget är specificerat samt att ingen åtskillnad görs av eventuell Division 2 respektive Division 3.

NOTERA att anmälan till seriespelet i seniorserierna samt att all övrig tävlingsadministration kommer att ske via tävlingsprogrammet Profixio.

NOTERA att distriktsstyrelsen/tävlingsledningen kan besluta om korrigeringar och ändringar i nedan angivet samt att ändringar kan ske enligt beslut från Svenska BBF.

SENIORSERIERNA SÄSONGEN 2024/25.

Seniorserierna administreras från distriktskansliet.

Serierna kommer att spelas under hela säsongen som en sammanhängande serie där lagen inom samma serie ska ha spelat mot varandra minst en gång innan uppehåll för jul- och nyår.

Ställningen i serien innan uppehållet för jul och nyår är kvalificerande för lag som vill försöka nå förkvalet, Division 2 Götaland, inför kvalspelet till förbundsserierna säsongen 2025/26.

Lag som deltar i förkvalet, Division 2 Götaland, till förbundsserierna säsongen 2025/26 spelar vidare i distriktets seriespel under våren samt att laget förbinder sig att delta i kvalet till förbundsserierna säsongen 2025/26 enligt Svenska BBF:s bestämmelser.

Maximalt 2 herrlag och 2 damlag från distriktet kan delta i förkvalet till förbundsserierna säsongen 2025/26 samt att lagen måste vara bland de 4 främsta i serien.

Beroende på antalet anmälda lag till serierna säsongen 2024/25 så kan det bli aktuellt med spel i Division 2 respektive Division 3 och rangordningen för spel i respektive serie bygger på följande ranking:

  1. Nedflyttat lag från förbundsserie eller förbundsseriekval säsongen 2023/24.
  2. Lag som ej når förbundsserie efter kvalspel våren 2024.
  3. Slutplacering i Division 2 Småland-Blekinge BDF säsongen 2023/24.

KVAL TILL FÖRBUNDSSERIERNA SÄSONGEN 2025/26.

Lag 1 och 2 i förkvalet, Division 2 Götaland, äger rätt att delta i kval till Basketettan säsongen 2025/26.

Om antingen farmarklubb till förbundsserieklubb eller farmarklubb tillsammans med dess huvudklubb deltar i förkvalet gäller speciella bestämmelser rörande eventuell uppflyttning till Basketettan och information om detta inhämtas av berörda föreningar direkt från Svenska BBF.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SÄSONGEN 2024/25.

Så kallade B-lag kan delta i serierna men detta under förutsättning att dessa lags föreningar ansöker om spel med extra representationslag.

Spelares och coachers rätt att representera laget bestäms av Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser.

PRIS TILL SERIESEGRANDE LAG SÄSONGEN 2024/25.

Pris till seriesegrare, pokal, utgår till seriesegrande lag i respektive serie och utdelning sker i samband med distriktssamling i anslutning till seriens avslutning.

SEKRETARIAT SÄSONGEN 2024/25.

Sekretariatet i serierna skall bestå av utbildade och godkända funktionärer där användande av digitala matchprotokoll via tävlingsprogrammet Profixio är obligatoriskt.

SPELKLARLISTA, LAGLICENS, SÄSONGEN 2024/25.

Alla spelare och coacher i seniorserierna skall vara upptagna på spelklarlista enligt Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser om laglicens.
För att spelare och coacher ska vara tillgängliga för spel, och införda i det digitala matchprotokollet, krävs att licenserna är införda via tävlingsprogrammet Profixio.

Föreningen kommer att faktureras kostnaden för laglicensen, med sista betalningsdag 20 september.

Föreningen ansvarar för att betalning sker i tid av ovannämnd licenskostnad senast 20 september, eller innan första seriematchen, annars påförs föreningen bestraffning enligt bestämmelserna för walk-over.

COACHER SÄSONGEN 2024/25.

För att alla involverade skall erhålla möjlighet att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med varandra skall uppgifter om lagets coach sändas in på senare efterfrågan via e-post av serieadministratör och uppgifterna finns sedan tillgängliga i Profixio för respektive lag.

Coacher måste ha adekvat utbildning enligt Svenska BBF:s bestämmelser för att delta vid match på samma sätt som för spelarna där coachlicenser är införda via IdrottOnline och tävlingsprogrammet Profixio.

Coachernas utbildningsnivå hämtas från Svenska BBF:s utbildningsplattform och finns angiven i spelklarlista för laget.

Coacher måste inför seriestart genomgå fortbildning för att kunna hämtas till spelklarlista.

ÖVRIGA UPPGIFTER FRÅN FÖRENINGARNA SÄSONGEN 2024/25.

Uppgifter om till exempel anmälda lags speldräktsfärger kommer att efterfrågas via e-post av serieadministratör från berörda föreningar och dessa uppgifter anges i tävlingsprogrammet Profixio för respektive lag.

DOMARARVODERING, SAMT ÖVRIG DOMARADMINISTRATION, SÄSONGEN 2024/25.

Domararvoderingen, liksom övrig domaradministration, handläggs av serieadministratör och betalning för domararvodering görs via utsända fakturor med sista betalningsdag 20 september.

Domarkostnaderna beräknas på domarkostnaderna tidigare säsonger.

Serviceavgiften för administrationen av domararvoderingen uppgår till 100 kronor per hemmamatch.

Domare måste ha adekvat utbildning enligt Svenska BBF:s bestämmelser för att kunna föras in i det digitala matchprotokollet via tävlingsprogrammet Profixio.

Domarnas utbildningsnivå hämtas från Svenska BBF:s utbildningsplattform och finns angiven i spelklarlista för laget.

Domarna måste inför seriestart genomgå fortbildning för att kunna hämtas till matchprotokollet.

SPELDAGAR SÄSONGEN 2024/25.

I samband med lottningen som föreningarna kommer åt via tävlingsprogrammet Profixio så anges även när respektive omgång ska genomföras.
Överenskommelse kan göras att matcher spelas vid andra tillfällen än angivet i lottningen när matchtider läggs in av föreningarna.

Föreningarna uppmanas att om möjligt undvika matchstart innan klockan 11.00 och efter klockan 17.00 lördagar och söndagar ifall resa för bortalag överstiger 100 kilometer enkel resväg.

AVGIFTER SÄSONGEN 2024/25.

Avgifter i samband med seriespel finner ni på distriktets hemsida samt på Svenska BBF:s hemsida gällande avgifter i samband med licensiering.

KALENDARIUM SÄSONGEN 2024/25.

2024-04-24 – 26
Utskick av inbjudan till seriespel säsongen 2024/25 via e-post samt upplägg av inbjudan på distriktets hemsida.

2024-05-19
Anmälan och anmälningsavgift distriktet tillhanda senast denna dag.
Anmälan eller betalning efter detta datum leder till högre kostnader.

2024-05-21 – 24
Lottningen tillgänglig för föreningarna via tävlingsprogrammet Profixio och preliminära matchtider kan läggas in och är synliga på distriktets hemsida.

2024-07-08
Sista dag för registrering av preliminära matchtider i tävlingsprogrammet Profixio av föreningarna och alla ändringar framöver måste ske via distriktskansliet.

2024-08-12
Sista dag för efteranmälan till serierna med förhöjd anmälningsavgift.

2024-09-09
Sista dag för ändringar av matchtider.

2024-09-10
Definitiva spelprogram säsongen 2024/25.

2024-09-20
Sista betalningsdag licensavgift respektive domaravgift.

Övriga datum gällande serierna sänds ut till berörda föreningar samt att datum finns upptagna under förteckningen av avgifter för seniorseriespel på distriktets hemsida.

ANMÄLAN AV SENIORLAG SÄSONGEN 2024/25.

Anmälan sker via tävlingsprogrammet Profixio och ska vara gjord senast 2024-05-19, tillsammans med anmälningsavgift på 2 000 kronor per lag till distriktets bankgiro 253-3230 och tillhanda senast 2024-05-19, enligt förutsättningarna för anmälan enligt ovan.

I och med att anmälan görs till seriespel i seniorserierna via tävlingsprogrammet Profixio så åtar sig föreningen att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna, de ekonomiska bestämmelserna som anges på distriktets hemsida gällande seriespel samt övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av Svenska BBF och andra idrottsorganisationer.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies