Skip to content
 

 

UNDERLAG INBJUDAN UNGDOM SÄSONGEN 2023/24.

Nedan finner ni inbjudan till och förutsättningar för spel i ungdomsserierna U13, U14, U15, U16 och U17 arrangerade av Småland-Blekinge BDF säsongen 2023/24 enligt fastställda tävlingsbestämmelser för Svenska BBF med tillägg för beslutade tävlingsbestämmelser för Småland-Blekinge BDF.

NOTERA att allt nedan gäller flickor och pojkar för alla ålderskategorier om inget specificeras.

NOTERA att anmälan till seriespelet i ungdomsserierna samt att all övrig tävlingsadministration kommer att ske via tävlingsprogrammet ”Profixio”.

NOTERA att distriktsstyrelsen/tävlingsledningen kan besluta om korrigeringar och ändringar i nedan angivet samt att ändringar kan ske enligt beslut från Svenska BBF.

SERIERNA U13, U14, U15, U16 OCH U17 SÄSONGEN 2023/24.

Spel i ungdomsserierna sker i en rak serie över hela säsongen.

För säsongen 2023/24 motsvarar åldrarna följande:

U13 – födda 2011.
U14 – födda 2010 och yngre.
U15 – födda 2009 och yngre.
U16 – födda 2008 och yngre.
U17 – födda 2007 och yngre.

Spel för U12 och yngre sker via spelformen EB och separat information skickas ut till föreningarna om dessa spelformer.

Anmälda lag fördelas i de olika serienivåerna på underlag av anmälningarna.

En åldersgrupp kan bestå av en eller flera serier.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SÄSONGEN 2023/24.

En förening ha fler än ett lag i samma serie men spelare inom samma förening får ej gå mellan dessa lag.

Spelares och coachers rätt att representera laget bestäms av Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser och dessa måste finnas med på spelklarlistan.

DISPENSER SÄSONGEN 2023/24.

Dispenser för överåriga spelare kan sökas för serierna U13, U14, U15, U16 och U17.

Varje lag kan ha 2 överåriga spelare, max 1 år för gamla, inskrivna i matchprotokollet och dessa 2 spelare kan vara på plan samtidigt.

PRIS TILL SERIESEGRANDE LAG SÄSONGEN 2023/24.

Pris utgår med pokal och medalj till respektive spelare i det seriesegrande laget.

SEKRETARIAT SÄSONGEN 2023/24.

Sekretariatet i serierna bör bestå av utbildade och godkända funktionärer där användande av digitala matchprotokoll via tävlingsprogrammet ”Profixio” är obligatoriskt.

SPELKLARLISTA, LAGLICENS, SÄSONGEN 2023/24.

Alla spelare och coacher i ungdomsserierna skall vara upptagna på spelklarlista enligt Svenska BBF:s tävlingsbestämmelser om laglicens.
För att spelare oh coacher ska vara tillgängliga för spel, och införda i det digitala matchprotokollet, krävs att licenserna är införda via IdrottOnline och tävlingsprogrammet ”Profixio”.

Föreningen kommer att faktureras kostnaden för laglicensen, med sista betalningsdag 21 september.

Föreningen ansvarar för att betalning sker i tid av ovannämnda licenskostnader, laglicenskostnad senast 21 september eller innan första seriematchen, annars påförs föreningen bestraffning enligt bestämmelserna för walk-over.

Uppgifter om speldräktsfärger, matchtid och bollstorlek för ungdomsserierna finner ni på distriktets hemsida.

COACHER SÄSONGEN 2023/24.

För att alla involverade skall erhålla möjlighet att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med varandra skall uppgifter om lagets coach sändas in på senare efterfrågan via e-post av serieadministratör.

Coacher måste ha adekvat utbildning enligt Svenska BBF:s bestämmelser, eller pågående adekvat utbildning innevarande säsong, för att delta vid match på samma sätt som för spelarna där coachlicenser är införda via IdrottOnline och tävlingsprogrammet ”Profixio”.
Coachernas utbildningsnivå hämtas från Svenska BBF:s utbildningsplattform.

ÖVRIGA UPPGIFTER FRÅN FÖRENINGARNA SÄSONGEN 2023/24.

Uppgifter om till exempel anmälda lags speldräktsfärger kommer att efterfrågas via e-post av serieadministratör från berörda föreningar och dessa uppgifter anges på distriktets hemsida.

DOMARADMINISTRATION SÄSONGEN 2023/24.

Domare i serierna tillsätts av föreningarna, hemmalag, och om domare tillkallas utifrån för att döma ungdomsserierna så finns uppgift om ersättningsbelopp på distriktets hemsida.

Domare måste ha adekvat utbildning enligt Svenska BBF:s bestämmelser, eller pågående adekvat utbildning innevarande säsong, för att kunna föras in i det digitala matchprotokollet via tävlingsprogrammet ”Profixio”.
Domarnas utbildningsnivå hämtas från Svenska BBF:s utbildningsplattform.

SPELDAGAR SÄSONGEN 2023/24.

I samband med lottningen som föreningarna kommer åt via tävlingsprogrammet ”Profixio” så anges även när respektive omgång ska genomföras.
Överenskommelse kan göras att matcher spelas vid andra tillfällen än angivet i lottningen när matchtider läggs in av föreningarna.

Föreningarna uppmanas att om möjligt undvika matchstart innan klockan 10.00 och efter klockan 17.00 lördagar och söndagar ifall resa för bortalag överstiger 100 kilometer enkel resväg.

AVGIFTER SÄSONGEN 2023/24.

Avgifter i samband med seriespel finner på distriktets hemsida samt på Svenska BBF:s hemsida gällande avgifter för licensiering.

KALENDARIUM SÄSONGEN 2023/24.

2023-05-03
Utskick av inbjudan till seriespel säsongen 2023/24 via e-post samt upplägg av inbjudan på distriktets hemsida.

2023-05-21
Anmälan och anmälningsavgift Småland-Blekinge BDF tillhanda senast denna dag – anmälan eller betalning efter datum leder till högre kostnader.

2023-05-23 — 26
Lottningen tillgänglig för föreningarna via tävlingsprogrammet ”Profixio” och preliminära matchtider kan läggas in och är synliga på distriktets hemsida.

2023-07-09
Sista dag för registrering av preliminära matchtider i tävlingsprogrammet ”Profixio” av föreningarna och alla ändringar framöver måste ske via distriktskansliet.

2023-08-13
Sista dag för efteranmälan till serierna med förhöjd anmälningsavgift.

2023-09-13
Sista dag för ändringar av matchtider.

2023-09-14
Definitiva spelprogram säsongen 2023/24.

2023-09-21
Sista betalningsdag licensavgift.

Övriga datum gällande serierna sänds ut till berörda föreningar samt att datum finns upptagna under förteckningen av avgifter för ungdomsseriespel på Småland-Blekinge BDF:s hemsida.

ANMÄLAN AV UNGDOMSLAG SÄSONGEN 2023/24.

Anmälan sker via tävlingsprogrammet ”Profixio” och ska vara gjord senast 2023-05-21, tillsammans med anmälningsavgift på 1 000 kronor per lag till distriktets bankgiro 253-3230 och tillhanda senast 2023-05-21, enligt förutsättningarna för anmälan enligt ovan.

I och med att anmälan görs till seriespel i ungdomsserierna via tävlingsprogrammet ”Profixio” så åtar sig föreningen att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna, de ekonomiska bestämmelserna som anges på Småland-Blekinge BDF:s hemsida gällande seriespel samt övriga tävlingsbestämmelser för seriespel fattade av Svenska BBF och andra idrottsorganisationer.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies