Hem / Coronaviruset

Coronaviruset

SBBF:s löpande information om Coronaviruset

SBBF kommer löpande att uppdatera den här sidan med information kring Coronaviruset och eventuella åtgärder som vidtas i förbundsserier, våra kommande basketevenemang och andra större basketsammankomster.

 

Uppdatering 17 Januari 2022

Här nedan finns de senaste tolkningarna som gäller för Svensk Basket tillsvidare.

SBBFs tolkningar av Covid19 råd 17 jan 2022.pdf


För närmare och detaljerad information kring restriktioner, se nedan länkar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/fritids-kultur-och-sportverksamheter/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 

Covid-19 protokoll för förbundsserie finnes här i nedan länk.
LÄNK

Kontroll av Vaccinationsbevis

De deltagare/åskådare som är  under 18 år eller de personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig, behöver inte vaccinationsbevis (läkarintyg ska visas upp som styrker detta) för att komma in på evenemanget.

Personer över 18 år ska visa upp vaccinationsbevis och legitimation innan de går in på arena/hall.

DIGG (Myndigheten för Digital Förvaltning) har tagit fram en app för att dessa kontroller ska kunna genomföras.

Denna LÄNK för att ladda ner appen.

DIGG har även tagit fram en verktygslåda för arrangörer i sitt användande av appen.

LÄNK till Verktygslådan

Arrangörer ska också ha en dokumenterad rutin för hur kontroll och hantering av eventuell köbildning ska ske. 

Utöver vaccinationsbevis och dokumenterad rutin för kontroll, råds arrangörer följande:

1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,
2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Ingen kontroll

Arrangör som väljer att inte kontrollera deltagares vaccinationsbevis ska istället se till att:

  • ej fler än 50 åskådare är på plats.
  • om fler än 20 åskådare är på plats, att de har anvisad sittplats.
  • om fler än 20 åskådare är på plats, att sällskap består av maximalt åtta personer.
  • om fler än 20 åskådare är på plats, attavståndet till andra sällskap är minst en meter både i sidled och framåt/bakåt.

För mer info, se länkar nedan:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-202187/ 

https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Inför USM omgång 2 har underlag och information om kontroll av vaccinationsbevis skickats ut till USM föreningar, föreningar med lag i Basketettan samt Elitdomare.

Dessa finnes här nedan:

USM Vaccinationsbevis.pdf

USM Vaccinationsbevis - Coach, Domare, Funktionär.pdf

Basketettan Vaccinationsbevis.pdf