Hem / Förbundsseriekonferens och Ordförandeträff

Förbundsseriekonferens och Ordförandeträff

Under lördagen 27/8 hölls parallella möten på Clarion Skanstull. Den årliga förbundsseriekonferensen kompletterades med ett ordförandemöte med fokus på demokratifrågor. Mötena hölls separat, men med en gemensam avslutning och efterföljande middag.

Under förbundsseriekonferensen informerade tävlingsavdelningen (Olle Lundén, Orkan Berktan och Vasso Vasiliou) vid SBBF om nyheter i tävlingsbestämmelserna och andra förändringar rörande tävlingsverksamheten. Diskussionerna fördes i mycket god anda, med stort engagemang från samtliga deltagare. Från och med kommande säsong kommer strukturen med tävlingsmöten att förändras. I samband med USM Final 4 i maj planeras en tävlingskonferens, som sedan kommer kompletteras av ett digitalt informationsmöte kring tävlingsbestämmelser i september 2023.

Som ett led i ambitionen att öka dialogen och kommunikationen mellan förbundet och föreningar och föreningar sinsemellan möttes ordföranden från förbundsserieföreningar parallellt med FSK. En rad frågor stod på agendan. Som en effekt av den demokratiutredning som förbundsmötet tog beslut om skulle genomföras 2020, informerade Susanne Jidesten och Lars Nordmalm om de beslut avseende bland annat verksamhetsrevision och val av ordförande till tävlingsnämnd på förbundsmötet, som togs på förbundsmötet 2022. Vidare informerades kring planerade mötesplatser under 2022 och 2023, där ordförandemöten i samtliga distrikt ligger inplanerade under hösten för att Basketsverige ska kunna ta beslut om de sista delarna, som rör vilka som ska ha rösträtt på förbundsmötet. En tanke nu är att ett extra förbundsmöte utlyses under våren 2023, för att besluta i frågorna. 

Vidare diskuterades utmaningar/hinder och möjligheter när svensk basket fortsätter växa. Viktiga samtal och utbyten av erfarenheter gällande bland annat utanförskap, föräldraengagemang, jämställdhet och samhällsengagemang. SBBF vill rikta ett stort tack till samtliga som bidrog så aktivt till eftermiddagen. Det ger energi att känna att så många är aktiva för att driva svensk baskets utveckling framåt.