Hem / LOK-Stödet uppdateras

LOK-Stödet uppdateras

LOK-stödets beräkningsgrunder i linje med Strategi 2025

Från och med den 1 januari 2022 kommer beräkningsgrunderna för LOK-stödet till idrotten att vara annorlunda.

En av de mer större nyheterna är att det införs ett tak för vad ett barn eller ungdom kan generera i stöd.
Till exempel är LOK-stödet för en ungdom mellan 10-25 år begränsat till max 5 tillfällen i veckan.

Denna och andra nyheter kan läsas om här.
https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/lok-stodetforandras1januari2022/