Hem / Ordförandeträff den 27 februari

Ordförandeträff den 27 februari

Söndagen den 27 februari kallas alla ordförande i BDF samt i de föreningar som har rösträtt på förbundsmötet till en träff. Syftet är att diskutera demokratiutredningen samt att förbereda inför förbundsmötet.

Svenska Basketbollförbundet bjuder in till mötet bland annat med anledning av den demokratiutredning som nu genomförs av Lars Nordmalm på uppdrag av Svensk Basket. Han ser över både representativa samt operativa frågor i syfte att göra demokratin i Svensk Basket starkare.

Mötet kan också ses som ett led i samma riktning. - För att nå fram till förankrade beslut på förbundsmötet har vi detta möte för att diskutera inte bara det demokratiutredningen kommit fram till men också de eventuella motioner och propositioner som inkommer till förbundsmötet, säger SBBF:s ordförande Susanne Jidesten.

De kallade är alla röstberättigade vid förbundsmöten i enlighet med Svenska Basketbollförbundets stadgar.