Hem / TB för 22/23 är här!

TB för 22/23 är här!

Reviderade behörighetskrav för tränare och ny bollstorlek tillhör några av nyheterna.

Svensk Baskets allmänna Tävlingsbestämmelser genomgår årligen en revideringsprocess som ofta innebär ett antal uppdateringar. Dessa revideringar innebär förändringar i olika omfattning och berör olika delar samt roller i tävlingsverksamheten.

Ibland, som detta år, sker lite större justeringar där behörighet som tränare i tävlingsverksamheten kopplat till utbildningsnivå är en sådan. Behörighetskrav för tränare kopplat till utbildning infördes 2011 med successivt verkställande på olika nivåer av tävling. Efter att utbildningsmodellen inom Svensk Basket har byggts om och nylanserats med start 2018 uppstod ett behov av att revidera dessa krav så att de går i linje med de nya utbildningarna.

Syftet med kraven är att säkerställa att det finns utbildade ledare för alla lag som deltar i tävlingsverksamhet. Att ha utbildade ledare i så stor utsträckning som möjligt är en del av Svensk Baskets strategiska inriktning formulerad i Strategi 2025 att Växa och ha Välutbildade Basketpersoner i verksamheten.

Från och med säsongen 2022-2023 är kraven på utbildning kopplat till tävlingsnivå följande:

• Upp till U12:

Introduktion Utvecklingstränare alt. Grundkurs + aktuell fortbildning för tränarlicens

• U13 – U20:

Grundutbildning Utvecklingstränare alt. Steg 1 + aktuell fortbildning för tränarlicens

• USM samt tävlingsserier senior:

Fortsättningsutbildning Utvecklingstränare alt. Steg 2 + aktuell fortbildning för tränarlicens

 

Fortbildningen, oavsett nivå, kommer inför säsongen 2022-2023 att utgöras av digital kostnadsfri utbildning via basketutbildning.se. Genomförande av den digitala fortbildningen gör att man aktiverar sin coachlicens, vilken nivå på licens du får beror på vilken nivå av slutförd utbildning du har registrerad.

Krav på utbildning kopplat till tävlingsnivå för alla övriga tränare/matchtillfälle är som lägst Introduktion Utvecklingstränare/Grundkurs + aktuell fortbildning för tränarlicens. D.v.s. alla tränare som kopplas till ett lag vid ett matchtillfälle måste ha genomgått någon utbildning för tränare + aktuell fortbildning för att erhålla tränarlicens.

Ovan kommer i samband med matcher att följas upp i Profixio – basketbollsportens tävlingsadministrationsverktyg. Tränarens utbildnings- och behörighetsnivå hämtas automatiskt till Profixio från basketutbildning.se. En förening behöver alltså se till att tränare, som ska tillsättas som coach för matcher, har en coachlicens i systemet.

Mer detaljerade instruktioner och tillämpningsregler kommer att tas fram i god tid inför seriestart liksom kompletterande information om lansering av aktuell fortbildning. Under sommaren 2022 kommer dessutom ett nytt digitalt matchprotokoll att utvecklas och aktiveras för att supersnabbt och smidigt i samband med match kunna följa upp så att tränare har rätt behörighet.

Det tränare kan göra redan nu är att:

  1. säkerställa att du har uppdaterad och korrekt information och kontaktuppgifter i IdrottOnline.
  2. se till att ha skapat inloggning till Basketutbildning.se
  3. se över om din utbildningsnivå är tillräcklig för ditt uppdrag kommande säsong.
  4. kontakta oss omgående på This is a mailto link om redan genomförd utbildning saknas på din profil på basketutbildning.se.

Vi påminner om att ni som förening kan följa upp er förenings tränare och deras utbildningsnivå via basketutbildning.se genom att aktivera rollen ”IUP- Föreningsadministratör”. Genom denna behörighet kan ni även hjälpa dem med inloggning och anmälan till utbildningar.

Vid frågor gällande behörighetskraven är både tävlings- och utbildningsavdelningen hos SBBF beredda att svara och guida er rätt i detta. Ni når oss på: This is a mailto link alt. This is a mailto link

Arbetet med frågan om behörighetskrav (nivå, implementation och tidsplan) har under 2021 beretts i en arbetsgrupp delegerat från SBBF:s Sportutskott. Arbetsgruppen har i nästa led skrivit ett förslag som Tävlingsutskottet har givits möjlighet att ge remissvar på samt presenterats för BDF: en som administrerar stora delar av tävlingsverksamheten på lokal och regional nivå. De nya bestämmelserna har slutligen antagits av förbundsstyrelsen.

Storlek 4 boll


För alla föreningar som erbjuder Easy Basket-verksamhet är också nyheten om kompletterande storlek på boll relevant.

Tills vidare rekommenderas storlek 4, vilket är en ny storlek, för barn som är yngre än U10.

En mindre storlek på bollen tenderar att passa barnen mycket bättre. Undersökningar har gjorts och det visar sig att en mindre boll bjuder in spelarna till många fler försök till att passa bollen, avsluta och dribbla fram bollen.
Dessa beteenden till att våga försöka är önskvärda i alla åldrar, och är än mer välkomna när barnen är lite yngre.

Tävlingsbestämmelserna i sin helhet finnes bland blanketter och manualer här:
https://www.basket.se/svenskabasketbollforbundet/tavling/blankettermanualer/

När pågående säsong (21/22) är helt färdigspelad, kommer bestämmelserna läggas upp på sedvanlig plats.