× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
    Hem / FÖRBUNDET / Styrande dokument / Strategi 2025

Strategi 2025

>>> Ladda ner Svensk Baskets Strategi 2025 här! <<< 

Sedan hösten 2017 har SBBF jobbat tillsammans med ett mycket stort antal intresserade och engagerade personer med att ta fram en ny strategi för Svensk Basket. Med Svensk Basket menar vi alla som på något sätt är direkt involverade i vår sport i Sverige, t.ex. föreningar, distrikt, spelare, domare, styrelseledamöter, funktionärer m.fl. Vi är övertygade om att om vi alla arbetar efter en gemensam strategi innehållande en vision, värdegrund och mål så kommer vi att bli ännu mer framgångsrika!  

Så här sammanfattar vi bakgrunden till strategin:

DÄRFÖR: Svensk Basket vill bli bättre och samla sig kring en ny strategi. Den tidigare strategin fastställdes 2014 och sträcker sig till 2020. Riksidrottsförbundet har dessutom en ny strategi som vi vill förhålla oss till. Vi behöver även beakta att Barnkonventionen införs i svensk lagstiftning 2020.  

HUR: SBBF:s styrelse och kansli har under hösten 2018 arbetat fram en ny strategi till 2025 som har diskuterats och förankrats med alla distrikt, många föreningar och andra intressenter under våren 2019. Strategi 2025 består av Värdegrund, Vision och Mål.

VAD: Och så här sammanfattar vi den i värdegrund, vision och mål: 

  • Värdegrund Vi gör varandra bra, Vi låter våra olikheter vara vägen till framgång, Vi lyssnar – vi vågar, Vi ser hela människan.
  • Vision Svensk Basket – där Gränslös gemenskap & Livslång passion skapar vinnare för livet!
  • Mål Vara – Växa –Vinna

Ska vi lyckas med vår strategi är det viktigt att vi alla i Svensk Basket, oavsett vilken roll vi har, funderar på vad den innebär för oss och vad vi behöver göra för att bidra till att den förverkligas! Tag därför del av Strategi2025 och läs mer på länkarna nedan.

>>> Ladda ner Svensk Baskets Strategi 2025 här! <<< 


Dokumentation: 

RF - Omvärldsanalys >>>
SBBF - Bildspel Stratei2025 workshop >>>
SBBF - Statistik >>>
SBBF - Nyckeltal >>>
SBBF - Marknad >>>

Barnkonventionen - regler >>>
Barnkonventionen och föreningsidrotten >>>
RF - Ledare in idrotten >>>

SBBF - Status och utfall Utbildning - mars 2019 >>>

Läs mer: 
Riksidrottsförbundets strategiarbete >>>
Presentation Strategi 2025 Svensk Basket >>>
Noteringar från Strategi 2025-workshop på SBBF:s förbundsseriekonferens 180826 >>>

FIBA:s Patrick Bauman tal på FIBA World Basketball Summit 2018 >>>

Kontakt: 
This is a mailto link