Hem / FÖRBUNDET / Utskott, råd och nämnder / Marknadsutskottet

Marknadsutskottet

Ordförande:
Annicka Pärson

Ledamöter:
Eva Bodecker-Thunborg

Kamran Alemdar

Henrik Ringmar

Anders Rönmark

Ansvarig tjänsteperson:
Komersiell chef

Kommunikationsansvarig

Syfte:

  • Utgöra referensgrupp i marknads- och kommunikationsfrågor och bidra med kunskap och erfarenhet till förbundskansliet.
  • Stötta förbundskansliet i arbetet att ta fram förslag till marknadsplaner och marknadsstrategier.
  • Stötta förbundskansliet i arbetet att ta fram förslag till intern och extern kommunikationsplan.
  • Bidra med kontaktnät och tips till förbundskansliet.
  • Medverka i event och projekt där SBBF:s varumärke och kommunikation syns.
  • Stötta förbundskansli och styrelse i kommunikationsfrågor, såväl internt som externt inkluderande opinion.
  • Säkerställa att alla taktiska planer på kort och lång sikt driver mot de mål som är uppsatta för Basket-Sverige i stort (i enlighet med Strategi 2025) – VARA VÄXA VINNA