Sportutskottet

Ordförande:
Tobias Frohm


Ledamöter:
Ebba Requin

Anna Holmberg

Azuka Nnamaka

Pecka Johansson

Johan Lind

Gökay Akyüz

Ansvarig tjänsteperson:
Sportchef


I stommen av sportutskottet sitter styrelsemedlemmar och funktionsansvariga från Förbundskansliet. Utskottets ordförande är en utsedd styrelsemedlem och verkställande tjänsteman är GS. För perioden 2020-2022 är Tobias Frohm ordförande i SU. Övriga fasta ledamöter är Ebba Requin, Anna Holmberg, Peter Johansson, Azuka Nnamaka samt Generalsekreteraren.

För att nå en bred förankring arbetar utskottet med att bjuda in relevanta personer till specifika arbetsgrupper för de olika frågor som ska diskuteras. Vi vill nå en bred representativitet från hela verksamheten för att få många perspektiv på viktiga frågor.

Sportutskottet ersätter följande utskott:

  • Landslagsutskottet

  • Utbildningsutskottet

  • Utvecklingsutskottet

  • 3x3 utskottet

  • Rullstolsbasketutskottet

  • Tävlingsutskottet ifråga om utvecklingsfrågor