BDF-rådet

Ordförande: Helena Lindvall
070-338 28 22
This is a mailto link

Syfte:

Skapa en mötesplats för BDF-ordföranden samt mellan BDF och förbundsnivån. Öka delaktigheten i utformningen av hela förbundets arbete med mål och uppföljning samt skapa samsyn kring verksamheten i hela förbundet.

  • ge utrymme för erfarenhetsutbyte mellan BDF
  • diskutera hur BDF:s och SBBFs verksamhet kan förbättras genom samordning mellan förbundets olika delar - inom ramen för fastställda mål och befintlig ansvarsfördelning
  • kunna vara bollplank för av förbundsmöte beslutade utredningar