BDF-rådet

Ordförande:
Helena Lindvall

Ledamöter:
Susanne Jidesten

Anders Rönmark

Generalsekreteraren

Aktuell BDF-ordförande

Syfte:
Skapa en mötesplats för BDF-ordföranden samt mellan BDF och förbundsnivån. Öka delaktigheten i utformningen av hela förbundets arbete med mål och uppföljning samt skapa samsyn kring verksamheten i hela förbundet.

  • ge utrymme för erfarenhetsutbyte mellan BDF
  • diskutera hur BDF:s och SBBFs verksamhet kan förbättras genom samordning mellan förbundets olika delar - inom ramen för fastställda mål och befintlig ansvarsfördelning
  • kunna vara bollplank för av förbundsmöte beslutade utredningar