× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
  Hem / FÖRBUNDET / Utskott, råd och nämnder / Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet

Ordförande:
Jonas Emilsson


Ledamöter:
Michael Malm

Karin Wickström- Stümer

Christer Stjernborg

Kicki Öman

Johan Lind

Annette Möllerström

Christer Sehlin (SBL Dam)

Jonas Larsson (SBL Herr)


Syfte
Utskottet ska verka för att ge våra föreningar och distrikt så optimala förutsättningar som möjligt avseende tävlingsverksamheten. Det handlar både om kvalitet och kvantitet, för att få så många lag som möjligt i tävlingsverksamhet i landet. Utskottet har delegerat beslutsmandat i frågor rörande tillämpning av tävlingsbestämmelser. Förbundsstyrelsen avser komplettera TU med ytterligare en ledamot. Ansvarig tjänsteperson är Tävlingsansvarig. 

Uppdrag
TU ska hantera löpande allmänna tävlingsfrågor samt analysera, revidera och komma med förslag för att utveckla förbundsserier, USM/RM samt serier i BDF-regi. Vidare ska TU godkänna regeländringar och tidsplan för införandet samt bereda systemet för utbildningsersättning.

Sammansättning
Utskottet bör om möjligt vara representerat av kompetenser inom olika områden, dvs tävling ungdom, parasport, 3x3, dam, herr samt inom förenings, distrikts och internationell basket. Dessutom bör kompetenser i juridisk analysförmåga finnas i TU. 

 

Mandat


1. Ekonomi 

 • Fastställa administrativa avgifter kopplat till tävlingsbestämmelserna.

 • Bereda och lägga förslag till FS

 • Domararvoden (förlorad arbetsersättning)

 • Kommissariearvoden

 • Handledararvoden

 • Resereglementet för elitdomargruppen.

 • Kostnadsutjämningssystemet för domarkostnader

2. Tävlingar

 • Ansvarar för hela serieträdet

 • Reviderar tävlingsbestämmelser av enklare art

 • Bereder och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om spelformer samt serieindelning för förbundsserier samt USM/RM.

 • Beslutar om serieindelning av division 2

 • Bereder tävlingsbestämmelser för RM.

 • Bereder tävlingsbestämmelser för USM.

 • Bereder tävlingsbestämmelser för EB.

 • Bereder tävlingsbestämmelser för EBC.

 • Bereder tävlingsbestämmelser för 3X3.

 • Godkänner BDF:ens tävlings- och representationsbestämmelser

 • Utse och leda Domarkommittén samt utse elitdomargruppen.

Mötesformer
3-4 planeringsmöten
3-4 telefonmöten
Genomför utvecklingsmöten i tävlingsfrågor
Genomföra tävlingsledarmöten med distriktens tävlingsledare