× Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
  Hem / Tävling / Utbildningsersättning

Utbildningsersättning

Blankett Utbildningsersättning 22-23.xlsx (För nedladdning)

Information om Utbildningsersättning

Vid det extra Representantskapsmötet, den 24 mars 2007, beslutade de röstberättigade att principen om utbildningsersättning skall börja gälla from den 1 juli 2007.
 

Syftet med utbildningsersättning:
Att stimulera föreningar som utbildar spelare. Målet är att få flera föreningar att satsa på utvecklingen av unga spelare.


Begrepp: Utbildningsår och Ersättningsår.

 
Hur fungerar det? Del 1: Utbildningsår
Första delen är perioden där spelarna får sin utbildning, s.k. utbildningsår.

 • Man börjar räkningen av Utbildningsåren den säsong när spelaren fyller 13 år det kalenderår som säsongen avslutas.

 • Man avslutar räkningen av Utbildningsåren den säsong när spelaren fyller 18 år det kalenderår som säsongen avslutas.

Det blir totalt maximalt sex Utbildningsår.

TU har fastställt att varje utbildningsår är värt 12 500 kronor. Utbildningsårens sammanlagda värde blir 75 000 kronor (6 x 12 500 kronor).


Hur fungerar det? Del 2: Ersättningsår
Systemets andra del handlar om när föreningen/föreningarna som har utbildat spelaren får ersättning för utbildningskostnaden.

 • Föreningens/föreningarnas rätt till ersättning gäller från den säsong då spelaren fyller 19 år det kalenderår som säsongen avslutas.

 • Föreningens/föreningarnas rätt till ersättning avslutas den säsong då spelaren fyller 23 år det kalenderår som säsongen avslutas.

Dessa år kallas Ersättningsår. Det blir maximalt fem Ersättningsår.
Kostnaden för utbildningen var 75 000 kronor och beloppet delas upp på de fem Ersättningsåren.

Varje Ersättningsår är därmed värt 15 000 kronor.

Samma ersättning gäller för pojkar och flickor.

 • Ersättningen kan bestå av att spelaren spelar för föreningen som har stått för utbildningen under ersättningsåren (spelaren "betalar" tillbaka genom att spela för föreningen).

 • Väljer spelaren att gå till en förening i SBL Dam och Herr, så skall föreningen i dessa serier årligen betala 15 000 kronor till föreningen där spelaren har utbildats.

Vad händer om flera föreningar har utbildat spelaren?
Då ska Ersättningsåren delas av de inblandade föreningarna. Här är några exempel:

 

Utbildningsåldrar

U13 

U14 

U15 

U16 

U17 

U18 

Exempel 1

Basket-klubben

Basket-klubben

Basket-klubben

Basket-föreningen

Basket-föreningen

Basket-föreningen

Exempel 2

Basket-klubben

Basket-föreningen

Basket-föreningen

BBK Boll

BBK Boll

BBK Boll

Exempel 3

BBK Boll

Basket-klubben

Basket-föreningen

BK Dunk

Defense BBK

BK Assist

Exempel 4

spelade ej

spelade ej

spelade ej

BK Dunk

BK Dunk

BK Dunk

 • Exempel 1
  Spelaren har fått sin utbildning i två föreningar. Utbildningsersättningen delas av dessa två föreningar. Basketklubben och Basketföreningen delar på 15 000 kr/år (7 500 kr var) i fem år (under förutsättning att spelaren spelar i högsta serien under dessa år) vilket ger 37 500 kr var.

 • Exempel 2
  Spelaren har fått sin utbildning i tre föreningar. I Basketklubben under ett år, Basketföreningen under två år och i BBK Boll under tre år. Utbildningsersättningen delas på följande sätt:

  • Basketklubben får 1/6 av 15 000 kr/år. Det ger 2 500 kr/år i fem år och totalt 12 500 kr.
  • Basketföreningen får 2/6 av 15 000 kr/år. Det ger 5 000 kr/år i fem år och totalt 25 000 kr.
  • BBK Boll får 3/6 av 15 000 kr/år. Det ger 7 500 kr/år i fem år och totalt 37 500 kr.

 • Exempel 3
  Spelaren har fått sin utbildning i sex föreningar. Varje förening får 1/6 av 15 000 kr/år. Det ger 2 500 kr/år i fem år och totalt 12 500 kr.

 • Exempel 4
  En spelare börjar med basket när han/hon är 16 år. Spelaren har endast tre utbildningsår. 3 x 12 500 kr ger maximalt 37 500 kr under de fem Ersättningsåren. Går spelaren till en ligaförening så får utbildarföreningen 7 500 kr/år i fem år.


Vad händer om en spelare går till ligan vid 16 års ålder?
Om en spelare spelar i ligan under utbildningsåren så fortsätter utbildningen av spelaren. Ligaföreningen ska erhålla ersättning för den fortsatta utbildningen om spelaren går till en annan ligaförening under ersättningsåren.


Vad händer om en spelare går till utlandet?
Utbildningsersättning gäller inte för övergångar till utlandet. Då gäller FIBA:s bestämmelser om internationella övergångar av spelare under 18 år.


Vad händer med spelare som spelar i High School?
Utbildningsåren under High School tiden räknas inte. Detsamma gäller för andra ev utbildningsår som har genomförts  utanför Sverige.


Hur räknas tiden på Riksidrottsgymnasierna?
Tiden på Riksidrottsgymnasierna är likvärdig med tiden hos en "vanlig" förening.
Ersättning betalas till SBBF som öronmärker pengarna till utbildningsbefrämjande verksamhet.

Om en spelare från en ligaförening antas till någon av Riksidrottsgymnasierna och efter avslutad utbildning, återvänder till sin moderförening, utgår ingen utbildningsersättning för åren på Riksidrottsgymnasiet. Väljer spelaren däremot att gå till en ligaförening så ska utbildningersättning betalas.


Vad händer om spelaren går till en division 1 förening?
Utbildningsersättningen träder i kraft när spelaren går till föreningar som deltar i ligaspel. Skulle spelaren gå till en division 1 förening så utgår ingen ersättning. Systemet bygger på att utbildningen leder till spel i högsta ligan.

Om en spelare går till en division 1 förening vid 19 års ålder och laget två år senare spelar i ligan så får den nyblivna "ligaföreningen" betala utbildningsersättning.


Hur går det till?
TU har beslutat att ansvaret för dokumentering ska skötas av ligaföreningarna. Det finns en blankett att fylla i. Där skall uppgifter om spelaren, vilka föreningar som spelaren har fått sin utbildning i och ligaföreningen fyllas i. Blanketten skall undertecknas och skickas till SBBF. Ligaföreningen skall erlägga beloppet i förskott till utbildarföreningen/föreningarna årligen.


Vad händer om en ligaförening inte sköter sina åtaganden?
En förening som inte följer tävlingsbestämmelserna riskerar att få böter på upp till 25 000 kronor. Underlåtenhet med att betala kan medföra att ärendet anmäls till Disciplinnämnden.


Kan man vara överens om lägre belopp?
Ja, två eller flera föreningar kan komma överens om ett lägre belopp. Systemet för utbildningsersättning är dispositivt, d.v.s. det gäller om man inte är överens.


Vad är det som gäller när man har farmklubbsavtal?
Vid farmklubbsavtal och spelaren spelar både i lägre division och i högsta serien (dubbellicenserad) och är:

 • i utbildningsåren, U13 - U18 
  Utbildningsåren går till moderföreningen.

Vad händer vid en övergång under säsongen?
Här gäller det att komma ihåg att licensperioden är 1/7 - 30/6. När en övergång sker under säsongen och spelaren är i:

 • Utbildningsåren, 13 - 18 år
  Den gamla föreningen räknar med antalet påbörjade månader som man haft spelaren.
  Den nya föreningen räknar med antalet hela månader.

 • ErsättningsårenDen gamla föreningen räknar med antalet påbörjade månader som man haft spelaren.
  Den nya föreningen räknar med antalet hela månader.

  Exempel: Övergång den 15:e december.
  Gamla föreningen räknar med antalet påbörjade månader som man haft spelaren, dvs juli, augusti, september, oktober, november och december = 6 månader.
  Den nya föreningen räknar från och med den 1 januari = 6 månader

  Exempel:
  Övergång den 2 augusti

  Gamla föreningen räknar med antalet påbörjade månader som man haft spelaren, dvs juli, augusti = 2 månader.
  Den nya föreningen räknar från och med den 1 september = 10 månader


Kan vi teckna kontrakt med spelare innan den 1/7? Slipper vi betala utbildningsersättning?
Ja. Föreningar kan teckna kontrakt med spelare före den 1/7. Spelaren tillhör dock sin tidigare förening fram till den 30/6. Det innebär att utbildningsersättning skall betalas.


Gäller bestämmelserna om utbildningsersättning retroaktivt?
Nej. Gäller endast för nya klubbyten efter den 1/7 2007.


Vilka åldrar berörs för säsongen
2022-2023?
Spelare födda 2000 till och med 2004.