Hem / Bli fler

Bli fler

Svensk Basket har en ambitiös vision - att bli Sveriges mest tillgängliga nationalsport. Det övergripande målet är att bli den lagidrott som växer mest till 2020. För att nå det målet har SBBF i mars 2016 sjösatt projektet Bli fler.

Här kan du följa hur arbetet i det projektet fortlöper. 
Tillsammans – föreningar, distrikt och Svenska Basketbollförbundet – ska vi nu arbeta
med denna konkreta målsättning. 

Får att nå målet måste vi ta krafttag för att utveckla rekryteringen av spelare, ledare,
domare och ett särskilt fokus ska vi lägga på att behålla ungdomarna i sporten så länge
som det bara är möjligt.

Vi hoppas att alla kommer vara med och bidra till satsningen, på och utanför planen.
Se den här sidan som en kompass och inspiration – hör gärna av dig till oss med frågor och förslag på aktiviteter som stärker basketens utveckling!