Hem / Samverkan / Föreningssamverkan

Föreningssamverkan

Olika föreningar har olika behov av stöd. Vår strävan är att kunna erbjuda ett så behovsanpassat stöd som möjligt till föreningarna.

En ambition är att initiera sk Kluster av föreningar där stora, men framför allt starka & välfungerande, föreningar kan hjälpa närliggande föreningar som har tillväxtpotential, men är i behov av stöttning av olika slag.