Hem / Samverkan / RF's stöd genom SISU/DF

RF's stöd genom SISU/DF

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt. RF består av 20 distriktsförbund (DF).

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation som ska utbilda och utveckla idrotten. RF och SISU Idrottsutbildarna har olika roller men kompletterar och stödjer varandra i det dagliga arbete med idrottens utveckling.

Distriktens föreningskonsulenter har som uppdrag att stötta Basketförbundets alla medlemsföreningar med utveckling och utbildning som kompletterar vårt eget utbud med basketutbildningar.

Här kommer värdefulla texter gällande idrottsforskning, utbildningar, seminarier etc kopplade till deras verksamhet att presenteras.  

Läs också gärna mer på rf.se eller sisuidrottsutbildarna.se som utbildar och utvecklar idrotten.