Hem / Vad händer i projektet? / Aktiviteter 2018

Aktiviteter 2018

Projektplan Bli Fler År 3, Januari – December 2018 
 
BDF- Miljö 

 • Förankring av föreningsbedömningsmatris för FU att använda sig av som ett pedagogiskt verktyg. 

 • Hjälpa BDF att konkretisera & formulera mål kopplat till sina verksamhetsplaner 

 • Bistå processarbetet med Basketresan utifrån ett BDF-perspektiv. Fokus på Föreningsmiljö och BDF-miljö. 

 • Slutför revidering och få godkännande på en uppdaterad SBBF/BDF-handbok 

 • Utreda och identifiera nyckelfaktorer för att informationsflödet når ut i alla led från SF -> IF. 

 • Anordna lokala planeringsträffar med FU/BDF + SISU/DF – där detta samarbete ej är initierat. 

 • Erbjuda kompetensutveckling inom Förenings- och Förbundskunskap. 

Föreningsmiljö 

 • Koordinera Föreningsutvecklarna (FU) i samtliga 10 BDF med regelbundna avstämningar.  

 • Utveckla verktygslådan för FU.  

 • Nå ut med info till föreningar om supportformen FU.  

 • Kommunicera Best cases & checklistor på SBBFs hemsida (samla ihop material till Verktygslådan) alternativt tänkt hemsida för Basketresan 

 • Fortsätt tillämpa SBBF Talks för inspiration inom BDF-relevanta fokusområden  

 SBBF 

 • Ingå i Idrottlyftsgruppen. Tillsammans med IL-ansvarig utveckla och administrera IL Föreningsstöd till Förening samt Utvecklingsstöd till BDF. 

 • Med relevanta kollegor planera och leda BDF-råd och Föreningsutvecklarträffar 

 • Delta vid Inspirations- och utbildningsträffar 

 • Bistå Mellannorrland, Östsvenska med extra support. Ex. vid uppstart av kluster. 

 

Utvärdering 

 • Utvärdera hela projektperioden År 1-3.