Hem / Vad händer i projektet? / Aktiviteter Höst/vinter 2017

Aktiviteter Höst/vinter 2017

31 aug  Best cases samlade med andra verktyg på SBBF hemsida

8-10 sept  Tip off inkl BDF-råd, Föreningsutvecklarmöte, SBBF-möten

15 sept  Initiering arbete med revidering av BDF-handbok

20 sept  Alla distrikt arbetar aktivt med föreningsstöd

30 sept  Första lansering av SBBF Talks

15 okt  Uppföljning satta mål i distriktens verksamhetsplaner

31 okt   Uppföljning & stöttning till distriktens föreningsutvecklare

1 nov  Uppdaterad BDF-handbok på remiss

26 nov  BDF-råd – aktivitetsuppföljning & Projektavstämning

1 dec  BDF-handbok reviderad och godkänd

15 dec  Initiering av distriktens valberedningsarbete

30 dec  Avslut av Bli fler-projektet