Hem / Vad händer i projektet? / Aktiviteter Vår/sommar 2017

Aktiviteter Vår/sommar 2017

 • Säkerställa att BDF och SBBF genomför en Föreningsanalys
 • Säkerställa föreningsstödsarbetet i alla distrikt
 • Säkerställa att alla BDF har ett gott samarbete med Distriktsförbund och SISU
 • Stödja de BDF som önskar med verksamhetsplanen för synkning & SMARTA mål
 • Ordna Kluster med föreningar som kan samverka i distrikten (Stora stöttar små)
 • Driva framtagandet av dokument och/eller 30 min utbildning/inspirationsträff inom x antal områden
 • Förmedla gemensamma Best cases & checklistor och samla på SBBF’s hemsida
 • Anordna (och delta på) Inspirations- och utbildningsträffar
 • Tillsammans med ansvarig på SBBF’s kansli administrera IL Utvecklingsstöd till BDF och Förening
 • Tillsammans med ansvarig på SBBF’s kansli respektive FS planera och leda BDF-träffar och BDF-råd
 • Genomföra möten och aktiviteter i alla BDF och planera utvecklingsprojekt med de som så önskar.
 • Stödja BDF i att starta 1-3 projekt under projektperioden (senast inför säsongen 2017/2018)