Hem / Bestämmelser om domare i di... / 2. Återbud av domare

2. Återbud av domare

Återbud p g a orsak som domaren själv inte råder över, meddelas domartillsättaren. I annat fall ersätter domaren sig själv med annan domare ur domarförteckningen. Domarbyte som medför "dyrare" kostnader skall om möjligt meddelas hemmalaget före matchdag. Alla återbud meddelas domartillsättaren för godkännande.