Hem / Egna nyheter / Nyhetsarkiv / Förtydligande av Domarutbetalning

Förtydligande av Domarutbetalning

Viktig informtaion angående utbetalning av domarnas ersättning.
Enligt tävlingsbestämmelserna så skall domarna ha betalt INNAN matchen.
Detta gäller alla föreningar.
 
Det finns föreningar som vill betala ut till bankkonto efter det matchen spelats.
För att detta skall få ske skall föreningen ansöka om detta hos BDF:et.
Dock så finns det vissa regler för att detta skall ske:
  • Klubben anger i inbjudan till domarna hur utbetalningen av arvodet skall ske
  • Domarna lämnar sina kvitton innan matchen till representant för föreningen 
  • Betalning till domarna skall göras av föreningen första bankdagen efter match på konto som domarna uppgett.
  • Om detta inte sköts kommer BDF:et att frånta föreningen möjligheten till bankutbetalning.