Hoppa till sidans innehåll

Dispensansökan och utfärdade dispenser


Att ansöka om dispens regleras i Svenska BBF:s Tävlingsbestämmelser vilka finns att läsa på Svenska BBF:s hemsida www.basket.se.

Om dispensansökan gäller något som berör Förbundsserierna eller annan tävling arrangerad av Svenska BBF så ställs dispensansökningen till Svenska BBF enligt Svenska BBF:s bestämmelser.

Om dispensansökan berör distriktets tävlingsverksamhet så ställs dispensansökningen till Småland-Blekinge BDF.
Ingen dispensavgift tas ut för dispensansökningar gällande överåriga spelare, se nedan, men för alla övriga dispensärenden kopplade till tävlingsverksamhet så tas det ut en handläggningsavgift på 1 000 kronor per ärende.

Via länkarna längst ner här på sidan så anges för vilka överåriga spelare, och tillhörande lag, som dispenser är utfärdade för och ändringar kan ske under pågående säsong.

Sida med utfärdade dispenser för rätt ålderskategori tas med och visas upp vid match och så snart uppdatering sker av utfärdade dispenser kommer meddelande att sändas ut till föreningarnas tävlingsansvariga.

Notera följande kring dispenser:

1.
Maximalt 2 överåriga spelare i matchprotokollet och kan vara på plan samtidigt för U13, U14, U15 och U16.

2.
Överåriga spelare får vara maximalt 1 år för gamla för berörd ungdomsserie enligt ovan.

3.
Ansökan om dispens måste ske skriftligen via e-post till distriktet innan seriestat, alternativt senast 3 dagar innan match mot bekräftelse från distriktet, och där anges orsak till dispens, namn och födelseår på spelare samt vilket lag som berörs av dispensansökan.

4.
Distriktet kan utfärda dispenser som går emot punkt 1 och 2 ovan samt att utfärdade dispenser kan dras tillbaka av distriktet.

5.
För spelare som det har beviljats dispens för så måste spelaren vara införd i spelklarlista för laget.

6.
Om involverade lag är överens innan match, som går emot punkt 1 och 2 ovan, så medges detta och besked skickas till distriktet ( med kopia till involverade föreningar samt lag/coacher ) innan match och spelare måste vara införda i spelklarlista för laget.

Kontaktperson för distriktets dispensärenden är tävlingsansvarig Bob Wells.

Uppdaterad: 25 APR 2018 15:20 Skribent: Jovan Skundric


Postadress:
Småland-Blekinge BF
Box 485
551 16 Jönköping

Besöksadress:
St Göransvägen 31
554 54 Jönköping

Kontakt:
Tel: 0704505480
E-post: basket@smalandsidrot...

Se all info