Skip to content
 

Generell åldersdispens

Lag i WBDF:s ungdomsserier får spela med två ettårs överåriga spelare per match. De spelare som medverkar som ettårs överåriga skall finnas med på lagets spelklarlista. Laget får licensiera fler än två ettårs överåriga spelare, men antalet spelare som får delta per match är begränsat till två.

Spelare som är licensierade som ettårs överåriga får inte delta i en högre (äldre) åldersklass.

Dispens för EB-spelare till ungdomsserierna

Säsongen 2022-2023 är U13 (födda 2010) den yngsta ungdomsserien. Det är tillåtet att använda spelare födda 2011 och 2012 i U13-serien.

Dispensansökan

Ansökan gällande dispens, utöver den generella åldersdispensen, från WBDF:s tävlingsbestämmelser kan sökas skriftligt hos WBDF. Inkomna dispensansökningar behandas av WBDF:s Tävlingskommitté. En administrativ avgift på 500 kr/ansökan debiteras sökande förening.

Blankett dispensansökan ungdomsserier

Godkända Dispenser 2022-2023

Dispenserna gäller till och med 2022-12-31, varefter en automatisk omprövning görs.

Dispenserna gäller endast i seriespel och turneringar arrangerade av WBDF.

Uppföljning av dispenserna med hjälp av matchstatistik kommer att ske.

Noterades särskilt att syftet med dispenserna skall vara att ge så många som möjligt en möjlighet att spela matcher på rätt nivå.

Därmed ligger ett ansvar på respektive ledare att matcha sitt lag med utgångspunkt i fair play och respektera spelarens individuella mognad och utveckling.

Det är även viktigt att dispenser inte blir permanentade, utan att strävan skall vara att spelare med tiden spelar i rätt åldersgrupp, och det är något som föreningarna och dess ledare måste arbeta för.

Det är sålunda inte acceptabelt att ett lag av bekvämlighetsskäl/gynnsamma resultat utnyttjar dispensmöjligheten längre än nödvändigt.

Ambitionen skall alltid vara att spela i rätt åldersklass.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies