Skip to content
 

Innehåll

  • Anmälda lag
  • Anmälningsavgift
  • Lagegenskaper
  • Dispens

Anmälda lag
I sammanställningen Anmälda lag kan man bland annat notera följande:

  • Inställd kategori: Ingen

Kontrollera noga uppgifterna om anmälda lag!

Anmälningsavgift
I sammanställningen Anmälda lag finns respektive förenings totala anmälningsavgift angiven i kolumnen Anm.avg. I kolumnerna Betalt står beloppet föreningen betalt. Färgen i kolumnen Ej betalt betyder följande:

  • Grön: Avgift betald
  • Gul:    För stor avgift betald
  • Röd:  Avgift ej helt betald

Stämmer inte beloppet kontakta då SkBBF ekonomi.

Observera att endast lag i förening som i rätt tid lämnat in fullständigt ifylld och korrekt anmälningsblankett till TK, samt reglerat förfallen skuld till SkBBF och/eller SBBF lottas in i spelprogrammet! Detta gäller även om en avgift överklagats.

Lagegenskaper
Information om ett lags kategori, förening och lagnamn finns i sammanställningen Lagegenskaper. Kontrollera dessa uppgifter noga!

Dispens
Ingen åldersdispens kommer att beviljas, vilket innebär att alla spelare som deltar i DM oavsett kategori måste inneha rätt ålder för respektive kategori.

Flickor får endast delta i DM för pojklag efter dispens från TK. Dispens kan erhållas om det inte finns förutsättningar för ett eget lag för flickor i DM för flickor.

Gör dispensansökan i god tid samt kontrollera beviljade dispenser noga!

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies