Skip to content
 

Dispens

Innehåll

 • Beviljade dispenser
 • Handläggande förbund
 • Skicka in dispensansökan
 • Uppgifter i dispensansökan
 • Skicka in licensansökan för en dispensansökan
 • Dispensavgift
 • Handläggning
 • Delta utom tävlan

Här finns info om hur en förening med deltagande lag i en tävling har möjlighet att söka dispens från tävlingsbestämmelserna. För ytterligare information se även Åldersdispens.

Handläggande förbund
Beroende på vad dispensansökan gäller är det olika administrerande förbund som handlägger den samt olika bestämmelser som gäller. Ansökan och avgift skickas till respektive förbund enligt följande:

 • Skånes BBF, TK: Ansökan gällande SkBBF:s lokala tävlingsbestämmelser, se SkBBF:s lokala tävlingsbestämmelser § 1.4, respektive åldersdispens för tävling administrerad av SkBBF
 • Småland-Blekinge BDF: Ansökan gällande förkval till kvalet till Basketettan (div 2 Götaland)
 • Svenska BBF: Ansökan gällande SBBF:s tävlingsbestämmelser och alla licensärenden

Skicka in dispensansökan
Dispensansökan till SkBBF skickas via mejl enligt följande:

 • Ansökan: Ska göras av föreningens styrelse, av styrelsen utsedd tävlingsansvarig eller person med fullmakt från styrelsen
 • Mejl: Ansökan görs via mejl till TK, tavling@skanebasket.se
 • Antal personer, ärenden: Ansök endast för EN person eller ETT ärende per mejl. Dock kan flera spelare anges i samma mejl om ansökan gäller generell åldersdispens för spelare i samma lag
 • Ämnesrad, ange följande: Dispens FÖRENING SERIE LAG EFTERNAMN

Uppgifter i dispensansökan
I dispensansökan till SkBBF ska följande uppgifter finnas:

 • Förening och person som ansöker
 • Vilken tävling det gäller
 • Vilket lag det gäller
 • Om ansökan gäller en person: Personens namn och födelsedata
 • Vad man söker dispens för
 • Skäl och motivering till varför ansökan ska beviljas (behövs ej vid ansökan om generell åldersdispens)

Skicka in licensansökan för en dispensansökan
Licensansökan för en dispensansökan görs i tävlingssystemet som en Ansökan om laglicens, där en av följande licenstyper för dispens väljs:

 • Dispens kön
 • Dispens överårig 1 år
 • Dispens underårig
 • Dispens överårig (+2 år) & kön

Dispensavgift
Dispensavgift faktureras föreningen av SkBBF enligt följande:

Handläggning
Vid handläggning av dispensansökan hos SkBBF gäller följande:

 • Uppgifter: Endast ansökan med korrekta och fullständiga uppgifter handläggs
 • Handläggs: När dispensansökan kommer in via mail. Ansökan som gäller generell åldersdispens är avgiftsfri.
 • Handläggningstid: TK handlägger inkommen dispensansökan på ordinarie möten enligt mötesplan. Vid akuta ärenden är en snabbare handläggning möjlig vid betalning av akutavgift.
 • Beslut: När beslut tagits mejlar TK det till föreningen.

Delta utom tävlan
Ett lag i seniorserie kan i vissa fall beviljas dispens med villkoret att laget ska delta utom tävlan, vilket innebär följande:

 • Placering: Laget får ingen placering i tävlingen, utan i serietabellen placeras laget sist utan någon placering angiven
 • Resultat: Lagets samtliga resultat räknas bort från serietabellen efter säsongen när övriga lags placering ska bestämmas
 • Slutspel: Laget har inte rätt att delta i eventuellt slutspel

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies