Skip to content
 

Inbjudan till seniorserier

Hösten 2023

I seniorserierna inbjuder Skånes Basketbollförbund (SkBBF) till seriespel i distrikts- (division 2 och 3) samt motionsserier höstsäsongen 2023/24.

Observera att Tävlingskommittén (TK) förbehåller sig rätten att besluta om ändringar i nedan angivet på grund av förändrade förhållanden samt även enligt beslut från Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Smärre justeringar och ändringar av detaljer kan även komma att göras vid tävlingsmötet i maj. Notera dessutom att alla anmälnings- och serieavgifter är administrationsavgifter.

Serierna spelas enligt SBBF:s tävlingsbestämmelser samt SkBBF:s tävlingsbestämmelser (SKTB). Vid serieanmälan bör alla föreningar noga läsa igenom gällande tävlingsbestämmelser. Det är alltid föreningens, ledarens, spelarens, domarens och funktionärens skyldighet att känna till de bestämmelser som gäller samt att följa dessa, se SKTB § 1.1.

Innehåll

 • Nyheter
 • Seniorserier
 • Upp- och nedflyttning, serieindelning samt kval till Basketettan
 • Laganmälan
 • Bestämmelser för anmälan
 • Anmälningsavgift
 • Serieavgift
 • Laglicens
 • Laglicensförsäkring
 • Tävlingsmöte
 • Tävlingsbestämmelser
 • Tidsplan
 • Frågor

Nyheter

 • Tävlingssystemet Profixio vidareutvecklas (laganmälan, spelprogram, resultat, licenser, digitalt matchprotokoll, domare)
 • För Damer div 2 är anmälnings- och serieavgiften sänkta. Anledningen är att underlätta för föreningarna att få igång en verksamhet för damlag. Avgifterna planeras att vara sänkta under 3 år.
 • Dokumentationscenter: Ny webbsida med dokument, blanketter och manualer samlat för Tävling, Domare och Utbildning

Seniorserier
I seniorserierna arrangeras följande distrikts- och motionsserier under hösten 2023:

Beteckning Seniorserie Lagtyp
H2SkHö Herrar div 2 Skåne höst Representationslag
D2SkHö Damer div 2 Skåne höst Representationslag
H3SkHö Herrar div 3 Skåne höst Representationslag
H4SkHö Herrar div 4 motion Skåne höst Valfri
D4SkHö Damer div 4 motion Skåne höst Valfri

 

Upp- och nedflyttning, serieindelning samt kval till Basketettan
Upp- och nedflyttning av lag i serierna görs enligt SKTB § 6.3. Slutlig utformning av serieindelningen av seniorserierna bestäms på sedvanligt vis på tävlingsmötet i maj respektive november. Bestämmelser för kval till Basketettan finns i SKTB § 6.4.

Laganmälan
Sista anmälningstidpunkt med ordinarie anmälningsavgift är söndag 21 maj, därefter ökar avgiften. Följande ska då vara SkBBF tillhanda:

 • Anmälan i tävlingssystemet: Anmälan görs i tävlingssystemet Profixio enligt manualen Profixio – skapa adminkonto, laganmälan (Dokumentationscenter Manualer)Observera att ett lag måste anmälas till varje ny höst- respektive vårsäsong i tävlingssystemet!
 • Föreningsregistrerade domare: Förening ska registrera domare i proportion till summan av antalet anmälda lag i SkBBF:s senior- (div 2-4) och ungdomsserier, se SKBT § 10.3. För vartannat anmält lag ska en domare registreras: 1-2 lag = 1 domare, 3-4 lag = 2 domare, 5-6 lag = 3 domare, osv. Domare ska ha minst utbildning steg/nivå 1. En och samma domare kan endast registreras av en förening. Domarnas namn, kön, personnummer, godkänd domarutbildning, registrerad i utbildningsregistret, mobil och mejladress ska registreras i nedanstående excel-fil och bifogas i ett mejl till TK. I en flik i filen finns ett exempel på hur uppgifterna ska ifyllas:
 • Tävlingsansvarig: Förening ska för sin tävlingsansvarige mejla till TK eventuell uppdatering av uppgifterna som finns på webbsidan för tävlingsansvariga
 • Anmälningsavgift: Observera att denna kommer att faktureras i efterhand!

Anmälda lag publiceras kontinuerligt i tävlingssystemet Profixio.

Bestämmelser för anmälan
För anmälan gäller följande:

 • Firmatecknare: Person som gör anmälan ska vara firmatecknare för föreningen för att anmälan ska vara giltig.
 • Bindande: Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte.
 • Giltig: Anmälan är giltig vid den tidpunkt då både anmälan i tävlingssystemet är fullständig och korrekt, domare är registrerade samt att dessa uppgifter är SkBBF tillhanda. Fakturerade avgifter ska även vara betalda.
 • Alla föreningar måste lämna var sin anmälan. Detta gäller även närbesläktade föreningar, det vill säga föreningar som till exempel har helt eller delvis samma styrelse, eller administreras gemensamt.
 • Efteranmäla: Efter tävlingsmötet i maj är det endast möjligt att efteranmäla lag innan spelprogrammet är definitivt samt om det finns en ledig plats i spelordningen.
 • Lagnamn: Alla lagnamn i samma förening måste vara olika utom för representationslag. Dock måste extra representationslag ha olika lagnamn.

Med sin anmälan förbinder sig föreningen

 • att följa bestämmelserna i inbjudningshandlingarna
 • att följa de ekonomiska bestämmelserna för seriespel
 • att följa tävlingsbestämmelserna för seriespel beslutade av SkBBF, SBBF och andra idrottsorganisationer

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften faktureras anmälda lags förening. Dess storlek beror på när anmälan i tävlingssystemet och föreningsregistrerade domare är SkBBF tillhanda. Följande anmälningsavgift per lag gäller vid respektive tidpunkt:

Seniorserie Anmälan SkBBF
tillhanda
Anmälningsavgift
H2SkHö senast 21 maj 2023 2 750 kr
H2SkHö senast på tävlingsmötet 28 maj 2023 3 750 kr
H2SkHö efter tävlingsmötet 28 maj 2023 4 750 kr
D2SkHö senast 21 maj 2023 500 kr
D2SkHö senast på tävlingsmötet 28 maj 2023 1 500 kr
D2SkHö efter tävlingsmötet 28 maj 2023 2 500 kr
H3SkHö senast 21 maj 2023 2 500 kr
H3SkHö senast på tävlingsmötet 28 maj 2023 3 500 kr
H3SkHö efter tävlingsmötet 28 maj 2023 4 500 kr
H4SkHö, D4SkHö senast 21 maj 2023 1 000 kr
H4SkHö, D4SkHö senast på tävlingsmötet 28 maj 2023 2 000 kr
H4SkHö, D4SkHö efter tävlingsmötet 28 maj 2023 3 000 kr


Serieavgift

Serieavgift faktureras 30 juni 2023 per lag enligt nedan:

Seniorserie Serieavgift
SkBBF tillhanda
Serieavgift
H2SkHö senast 31 juli 2023 5 500 kr
H2SkHö efter 31 juli 2023 6 500 kr
D2SkHö senast 31 juli 2023 2 500 kr
D2SkHö efter 31 juli 2023 3 500 kr
H3SkHö senast 31 juli 2023 5 000 kr
H3SkHö efter 31 juli 2023 6 000 kr
H4SkHö, D4SkHö Ingen avgift ska betalas Noll kr

 

Lag som deltar i ett förkval till kvalet till Basketettan faktureras en extra serieavgift, som beror på det totala antalet deltagande lag i förkvalet. Försenad inbetalning av denna serieavgift medför en förseningsavgift på 1 000 kr.

Laglicens
Samtliga spelare och coacher (lagledare) som deltar i match i distrikts-, motionsserie eller nivåträd ska vara registrerade på giltig laglicenslista enligt representationsbestämmelserna i SKTB § 2. Utfärdande av laglicens samt betalning av licensavgift administreras av SkBBFenligt informationen om laglicens.

Laglicensavgift faktureras för lag som är anmält senast 30/5. INGEN fakturering görs dock för lag som serieanmäls efter 30/5. Att tänka på är att föreningen ALLTID ansvarar för att betalning görs i rätt tid och innan första seriematch. Om ett lag dras ur seriespelet innan det spelat någon match, då återbetalas laglicensavgiften.

Laglicensförsäkring
För spelare som är 13 år och äldre gäller att endast de som är licensierade är försäkrade vid match och träning. Det är alltså viktigt att licensiera en spelare även innan första träningen. På webben finns mer info om försäkring.

Tävlingsmöte
Söndag 28 maj genomförs ett Tävlingsmöte på kansliet i Malmö. Här kommer bland annat tävlingssäsongen att fastställas genom att behandla serieanmälan, serieindelning, spelhelger, spelform, tidsplan, etc. Smärre justeringar av detaljer i hur seriespelet genomförs kan även komma att göras. Ytterligare information finns i speciell inbjudan.

Dessutom kommer en workshop att genomföras i det nya tävlingssystemet Profixio samt utbildning i tävlingsadministration för att effektivisera denna arbetsuppgift för föreningarna. Tävlingsbestämmelser, webbplatsen, administrativa rutiner, praktiska erfarenheter, etc kommer att behandlas. Återkom gärna med förslag på innehåll!

Tävlingsmöten genomförs även inför höstsäsongen torsdag 24 augusti samt inför vårsäsongen torsdag 23 november.

Tävlingsbestämmelser
Förutom tidigare nämnda tävlingsbestämmelser är bland annat följande speciellt viktiga att känna till vid serieanmälan:

 • § 6.1 Extra representationslag
 • § 7 Motionsserier
 • § 1.6 Lagnamn
 • § 3 Ekonomi, skulder, avgifter
 • § 10.2 Utbildningskrav och behörig domare

Tidsplan höst

2023-04-28 fr Serieinbjudan till föreningar
2023-05-21 sö Anmälan tävlingssystemet ordinarie avgift
2023-05-22 må — Anmälan tävlingssystemet förhöjd avgift
2023-05-28 sö Tävlingsmöte
2023-05-31 Anmälnings- och laglicensavgift faktureras
2023-06-05 må Spelordning till föreningar
2023-06-19 må Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet. Spelprogrammet är därmed även preliminärt.
2023-06-30 Serieavgift faktureras
2023-06-30 Laglicensavgift till SkBBF. Licensförsäkring ingår.
Obetald = oförsäkrade spelare.
Före första träning Laglicensuppgifter registreras och meddelas till SkBBF
2023-07-31 Serieavgift till SkBBF
2023-08-24 to Tävlingsmöte
2023-08-31 Föreningsavgift faktureras
2023-08-31 Sista dag för matchbokningsändringar utan matchflyttningsavgift
2023-09-01 Spelprogrammet är definitivt
Före första match Laglicensuppgifter registreras och meddelas till SkBBF i god tid innan första match
2023-09-11 må Ungdomsserier SkBBF höst seriestart
2023-09-18 må Seniorserier SkBBF höst seriestart
2023-09-30 Föreningsavgift till SkBBF
2023-12-10 sö Seniorserier, ungdomsserier SkBBF höst sista speldag
2023-12-16–17 Ungdoms-DM final four

 

Tidsplan vår, preliminär

2023-10-16 må Serieinbjudan till föreningar
2023-11-13 må Anmälan tävlingssystemet ordinarie avgift
2023-11-14 ti — Anmälan tävlingssystemet förhöjd avgift
2023-11-23 to Tävlingsmöte
2023-11-29 0n Spelordning till föreningar
2023-12-08 fr Matchbokningar registrerade i tävlingssystemet. Spelprogrammet är därmed även preliminärt.
2024-01-01 må Sista dag för matchflyttning utan avgift
2024-01-02 ti Spelprogrammet är definitivt
Före första match För nya lag: Laglicensuppgifter registreras och meddelas till SkBBF i god tid innan första match
2024-01-13 lö Ungdomsserier SkBBF vår seriestart
2024-01-13 lö Seniorserier SkBBF vår seriestart
2024-04-21 sö Seniorserier, ungdomsserier SkBBF vår sista speldag
2024-04-27–28 Senior-DM final four


Frågor
Ställer ni till Bo Olsson, 0732-62 69 69, tavling(at)skanebasket.se.
Eller Lina Storulv, 0707-40 59 18, domare(at)skanebasket.se.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies