Skip to content
 

Rankning

Innehåll

 • Aktuell rankning med nivåer
 • Definitiv rankning
 • Rankning och nivågruppering inför delsäsong ett
 • Rankning och nivågruppering efter delsäsong ett
 • Upp- och nedflyttning mellan nivåer

Inför varje delsäsong rankas lagen i nivåträden för att kunna placera dem i nivåer (nivågruppera), så att det i varje nivå blir så jämnstarka lag och därmed så jämna matcher som möjligt. Inför delsäsong ett (1) görs den första rankningen vid tävlingsmötet i maj.

Aktuell rankning med nivåer
För lagen i nivåträden i kategorierna pojkar ungdom (PU) och flickor ungdom (FU) finns info nedan om aktuell rankning för respektive delsäsong samt i vilka nivåer lagen spelar:

Definitiv rankning
Föreningar är välkomna att komma med synpunkter och önskemål på rankningen av sina lag, men dessa måste framföras innan rankningen är definitiv.
Rankningen är definitiv enligt följande:

 • Inför delsäsong ett (1): När rankningen är gjord vid tävlingsmötet i maj. Se dock nedan för lag anmälda efter detta tävlingsmöte.
 • Efter delsäsong ett (1): Om nivåträden endast spelas under två delsäsonger under höst- och vårsäsongen, då rankningen är gjord vid tävlingsmötet i november. Annars när föregående delsäsong är färdigspelad, det vill säga efter sista matchen i sista omgången av en delsäsong för respektive nivåträd, vilket vanligtvis är en söndag.

Rankning och nivågruppering inför delsäsong ett (1)
Inför delsäsong ett (1) görs den första rankningen vid tävlingsmötet i maj. Vilka lag som ska spela mot varandra i respektive nivå i delsäsong ett (1) bestäms av rankningen. Från rankningen fylls nivåträden på med lag, för detaljer se Lottning ungdom.

Lag som inte lämnat uppgift om önskad rankning rankas vid tävlingsmötet enligt ovan med hjälp av närvarande föreningar.

När spelordningen är lottad, är det endast möjligt att anmäla lag innan spelprogrammet är definitivt för kommande delsäsong samt om det finns en ledig plats i spelordningen.

Rankning och nivågruppering efter delsäsong ett (1)
Om nivåträden endast spelas under två delsäsonger under höst- och vårsäsongen, då rankas lagen vid ett tävlingsmöte i november på samma sätt som för delsäsong ett enligt ovan. Annars rankas lagen enligt nedan.

I de efter delsäsong ett (1) kommande delsäsongerna bestäms lagen i respektive nivå när föregående delsäsong är färdigspelad. Inte förrän den föregående delsäsongen är färdigspelad kan en ny rankning göras och först därefter kan nivåträden fyllas på med lag, så man får veta vilka sex (6) ungdomslag (ibland sju eller åtta lag) som ska vara på samma nivå och möta varandra i kommande delsäsong.

Rankningar efter delsäsong ett (1) görs enligt följande metod:

 1. Gör upp- och nedflyttningar av lagen enligt nästa stycke “Upp- och nedflyttning mellan nivåer”. Om lag dragits ur nivån under pågående säsong flyttas dock motsvarande antal färre lag ner.
 2. Tag bort lag som urdragits efter delsäsongsslut. Se till att nivåerna blir fyllda igen genom att fylla på med lag från nivån under, därefter det från nivån nerflyttade laget och slutligen på samma sätt med lag från nästa lägre nivå.
 3. Flytta lag som önskat annan rankning efter delsäsongsslut. Oftast gäller det lägre rankning. Lägg även in nyanmälda lag på lämplig plats i rankningen. Beslutas av TK.
 4. Dela in nivåträdet uppifrån och ned i nivåer med sex (6) lag. Om antalet lag inte är jämnt delbart med sex delas dock nivåträdet längst ned in i nivåer med sju eller åtta lag. För detaljer se Lottning ungdom.

Observera enligt ovan att det inte endast är föregående delsäsongs placering i tabellen med upp- och nedflyttningar som avgör ett lags rankning! Urdragna, flyttade och nyanmälda lag samt nya nivåindelningar kan göra att lag placeras i andra nivåer än man förväntat sig.

Upp- och nedflyttning mellan nivåer
Spelas det mer än två delsäsonger, då görs efter varje delsäsong en upp- och nedflyttning av lagen mellan nivåerna enligt nedan:

 • De två först placerade lagen flyttas upp en nivå samt de två sista lagen ner en nivå

I den nedersta nivån kommer det dock endast nya lag från nivån ovanför, medan det i den översta nivån endast kommer nya lag från nivån nedanför.

I serietabellerna anger strecken hur många lag som flyttas upp respektive ned.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies