Skip to content
 

Avgifter

Administrations- och straffavgifter för 2023/24

Här finns en sammanställning över administrations- och straffavgifter som gäller i SkBBF. Avgifterna beräknas per ärende, person, lag, match, osv. För SBBF:s avgifter se SBBF:s tävlingsbestämmelser.

Administrationsavgifter
Vid administration av nedanstående ärendetyper ska förening betala en administrationsavgift enligt följande:

Ärendetyp Avgift (kr)
Akut handläggning, tilläggsavgift 500
Spelarövergång, normal handläggningstid 5 arbetsdagar, per person 500
Spelarövergång, expresshantering, per person 1 300
Dubbellicens, normal handläggningstid 5
arbetsdagar, per person
500
Dubbellicens, expresshantering, per person 1 000
Protest, divisionsserie 1 000
Protest, övriga 500
Dispens, normal handläggning vid TK:s ordinarie möten, per person/ärende 200
Dispens, akut handläggning, per person/ärende 700
Generell åldersdispens Noll
Byte av serie, per lag 400
Lagnamnsändring innan påbörjad säsong, per lag 400
Rankningsändring i nivåträd efter tävlingsmöte, per lag 400
Vilande lag, per lag 200

 

Matchflyttning
Matchflyttningsavgift (kr)
Anmälan innan ordinarie matchtid Seniorserier Nivåträd
14 dagar eller mer 200 200
7 – 13 dagar 400 400
4 – 6 dagar 600 600
48 timmar – 3 dagar 1 000 800
Mindre än 48 timmar WO-avgift WO-avgift
Om det endast är en flyttning till annat klockslag eller sporthall på det ursprungliga matchdatumet, då blir matchflyttningsavgiften hälften så stor, dock minst 200 kr.

 

Nya typer av administrationsavgifter kan komma att läggas till.

Straffavgifter
Förening som inte följer bestämmelser eller förorsakar skador av policykaraktär ska betala en straffavgift enligt följande:

Straffavgiftstyp Avgift (kr)
Matchrapport (ej inlämnad, försenad) 250
Godkänd spelklarlista (ej uppvisad vid match, ej bifogad till matchprotokollet) 500
Matchprotokoll (felaktig typ, felaktigt eller ofullständigt ifyllt) 250
Matchprotokoll ej korrekt inskickat 250
Resultatrapportering (resultat saknat, försenat eller felaktigt) 250
Sekretariatsfunktionär ej godkänd, per person 250
Sekretariatsfunktionärslista (ej uppvisad vid match) 250
Sekretariat med brister 500
Behörig domare (arrangerande förening ej tillsatt korrekt antal) 500
Domare uteblivit från domaruppdrag Helt domararvode
Domarutrustning ej korrekt Halvt domararvode
Föreningsregistrera domare(försenad) 500
Spel med olicensierad/okvalificerad spelare/lagledare (per person, tot max 1 000 kr) 500
Spel med ej registrerad EB-spelare (per arrangemang) 500
WO divisionsserie (div 2 och 3), per match 3 000
WO motionsserie (div 4 och lägre), per match 2 000
WO ungdomsserie, per match 2 000
WO nivåträdsserie, per arrangemang 2 000
WO EB Serie, per arrangemang 1 000
Match/turnering utan tillstånd – Se Tillstånd, Nationella matcher, Internationella matcher i SBBF TB

Nya typer av straffavgifter kan komma att läggas till.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies