Skip to content
 

Ansöka om laglicens

Ansöka om laglicens för lag/spelare/coacher görs i tävlingssystemet Profixio. Spelaren/coachen ska uppfylla kraven och bestämmelserna för nylicensiering, övergång respektive dubbellicens. Registrera Easy Basket spelare görs på liknande sätt.

Rutin för ansökan om laglicens

 1. Lägg in spelaren/coachen i medlemsregistret i IdrottOnline för den förening som laget tillhör. Om personen redan finns i föreningens medlemsregister kan punkten hoppas över.
 2. Ansök om laglicens/EB-registrering i tävlingssystemet
 3. Meddela administrerande förbund för godkännande (vissa licenstyper)
 4. Kontrollera att laglicensen är godkänd

För respektive av ovanstående steg finns nedan mer information, manualer med instruktioner samt angivet vad man speciellt bör tänka på.

1. IdrottOnlines (IO) medlemsregister

Spelare och ledare som ska licensieras måste vara inlagda i föreningens medlemsregister i IO för att man ska kunna licensiera dem. Cirka en timme efter att detta är gjort kan de licensieras i tävlingssystemet.

Personer läggs in i medlemsregistret i IO enligt följande:

A. Logga in

 • Manual Inloggning
 • Webbverktyget IdrottOnline startas genom att logga in på IdrottOnline-webbsidan för lagets förening
 • Om inloggning eller behörighet saknas, kontakta huvudadministratören i din förening

B. Lägga till person i föreningens medlemsregister

 • Manual Lägg till medlem
 • Personen måste läggas in i medlemsregistret i IdrottOnline för den förening som laget tillhör. Viktigt att tänka på för farmklubbar.
 • Svensk medborgare: Krävs alltid ett fullständigt personnummer (inklusive de fyra sista siffrorna), se dock webbsidan Personnummer för personer med skyddade uppgifter, skyddad identitet eller ofullständigt personnummer
 • Utländsk medborgare: Föreningen ansvarar för att korrekt nationalitet registreras på person, se Utländsk spelare, internationell övergång
 • Import av personer genom excel-fil: Om ett stort antal personer ska läggas in på samma gång så är det enklast att använda sig av excelimport, se manualen Lägg till flera medlemmar via Excelimport

2. Ansöka om laglicens eller registrera EB-spelare i tävlingssystemet

Observera handläggningstiden och begränsningen av antalet personer vid varje ansökningstillfälle, se Nylicensiering, Övergång respektive Dubbellicens!

Manual för att ansöka om laglicens eller registrera EB-spelare finns nedan:

Följande licenstyper och eventuell koppling till ett lag ska användas vid en  licensiering:

 • Licenstyp: Kategori
 • Senior Tävling Div 2 (kopplad till aktuellt lag): Div 2
 • Senior Tävling Div 3 (kopplad till aktuellt lag): Div 3
 • Senior Motion (kopplad till aktuellt lag): Motionsserie div 4 och lägre
 • Senior Motion (ej kopplad till något lag): Motionärer som inte deltar i seriespel
 • Ungdom (kopplad till aktuellt lag): Nivåträd, U14-U20
 • Easy Basket (ej kopplad till något lag): Spelare i EB-ålder, U12-spelare, vilket är spelare under 12 år det år höstsäsongen börjar. ALLA spelare i EB-ålder ska registreras, även de som endast tränar i föreningen och inte deltar i EB Cup eller EB Serie. Även coacher och ledare i EB ska registreras.
 • Coachlicens (kopplad till aktuellt lag): Coacher i div 2 till nivåträden

3. Meddela administrerande förbund för godkännande

OBS! Administrerande förbund får inget meddelande från tävlingssystemet när en ansökan om laglicens gjorts. Vissa licenstyper kräver ett godkännande från TK. Då måste ALLTID föreningen (även när ett lag kompletteras med nya spelare/coacher under säsongen) meddela administrerande förbund genom att ange följande i ett mejl:

 • Förening
 • Serie
 • Lagnamn
 • Namn på spelare/coach
 • Licenstyp

4. Kontrollera att laglicens är godkänd

Det finns flera alternativ att på egen hand se om en spelare/coach är godkänd:

 • På webben finns en digital förteckning, se Laglicenslista
 • I tävlingssystemet följa statusen på ansökan (gäller tävlingsansvarig)

Administrerande förbund kontrollerar ansökan om laglicens om ett mejl från föreningen mottagits att en sådan är gjord. Ett sådant mejl behöver endast skickas för de licenstyper som kräver ett godkännande från TK. Därefter meddelas föreningen om laglicensen är godkänd eller ej för spelaren/coachen.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies