Skip to content
 

Ansöka om laglicens

Ansöka om laglicens för lag/spelare/coacher görs i tävlingssystemet
Profixio. Spelaren/coachen ska uppfylla kraven och bestämmelserna för nylicensiering,
övergång
respektive dubbellicens.
Registrera
Easy Basket spelare
görs på liknande sätt.

Rutin för ansökan om laglicens

 1. Lägg in spelaren/coachen i medlemsregistret i IdrottOnline för
  den förening som laget tillhör
 2. Ansök om laglicens/EB-registrering i tävlingssystemet
 3. Meddela administrerande förbund för godkännande (vissa
  licenstyper)
 4. Kontrollera att laglicensen är godkänd

För respektive av ovanstående steg finns nedan mer information,
manualer med instruktioner samt angivet vad man speciellt bör tänka på.

Ansöka om laglicens eller registrera EB-spelare
i tävlingssystemet

Observera handläggningstiden
och begränsningen av antalet personer
vid varje ansökningstillfälle, se Nylicensiering,
Övergång
respektive Dubbellicens!

Information om att ansöka om laglicens eller registrera EB-spelare
finns nedan:

 • Manual för licensiering
  (aktivera IdrottOnline, integration IO/Profixio, Adminkonto,
  administrera lag, dubbellicens, ta bort licens)

IdrottOnlines (IO) medlemsregister
Spelare och
ledare som ska licensieras måste vara inlagda i föreningens
medlemsregister i IO för att man ska kunna licensiera dem. Cirka en
timme efter att detta är gjort kan de licensieras i tävlingssystemet.

Personer läggs in i medlemsregistret i IO enligt följande:

1. Logga in

 • Manual Inloggning
 • Webbverktyget IdrottOnline startas genom att logga in på
  IdrottOnline-webbsidan för lagets förening
 • Om inloggning eller behörighet saknas, kontakta
  huvudadministratören i din förening

2. Lägga till person i föreningens medlemsregister

 • Manual Lägg till medlem
 • Om personen redan finns i föreningens medlemsregister behöver
  inte detta göras på nytt
 • Personen måste läggas in i medlemsregistret i IdrottOnline för
  den
  förening som laget tillhör. Viktigt att tänka på för farmklubbar.
 • Svensk medborgare: Krävs alltid ett fullständigt
  personnummer (inklusive de fyra sista siffrorna), se dock webbsidan Personnummer för personer
  med skyddade uppgifter, skyddad identitet eller ofullständigt
  personnummer
 • Utländsk medborgare: Föreningen ansvarar för att
  korrekt nationalitet
  registreras på person, se Utländsk person, internationell övergång
 • Import av personer genom excel-fil: Om ett stort
  antal personer ska läggas in på samma gång så är det enklast att
  använda sig av excelimport, se manualen Lägg till flera medlemmar via
  Excelimport

Meddela administrerande förbund för godkännande
OBS!

Administrerande förbund får inget meddelande från tävlingssystemet när
en ansökan om laglicens gjorts. Vissa licenstyper kräver ett
godkännande från TK. Då måste ALLTID föreningen (även
när ett lag kompletteras med nya spelare/coacher under säsongen)
meddela administrerande
förbund
genom att ange följande i ett mejl:

 • Förening
 • Serie
 • Lagnamn
 • Namn på spelare/coach
 • Licenstyp

Kontrollera att laglicens är godkänd
Det finns flera alternativ att på egen hand se om en
spelare/coach är godkänd:

 • På webben finns en digital förteckning, se Laglicenslista
 • I tävlingssystemet följa statusen på ansökan (gäller
  tävlingsansvarig)

Administrerande förbund kontrollerar ansökan om laglicens om ett
mejl från föreningen mottagits att en sådan är gjord. Ett sådant mejl
behöver endast skickas för de licenstyper som kräver ett godkännande
från TK. Därefter meddelas föreningen om laglicensen är godkänd eller
ej för spelaren/coachen.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies