Skip to content
 

Laglicenslista

När en laglicens utfärdats för lag/spelare/coacher finns i tävlingssystemet på webben en digital förteckning över dessa personer per lag och serie/nivåträd, en så kallad laglicenslista (ibland även kallad spelklarlista).

Innehåll

 • Digital laglicenslista
 • Bestämmelser för laglicenslista: Förening, domare, sekretariat, TK

Digital laglicenslista
För att söka fram en digital laglicenslista för ett lag gör enligt följande:

 1. Ladda ner appen Profixio till mobilen eller gå till https://profixio.com/app/
 2. Menyn till vänster: Välj Cuper / Serier
 3. Mittkolumnen: Välj följande
  • Seriespel
  • Basket
  • Sverige
  • Skånes BDF
  • Tävlingar
  • Anmälan är öppen: Markera ej
  • Har matcher: Markera ej
 4. Välj önskad serie
 5. Fönster öppnas för serien. Välj N anmälda lag i 1 klasser.
 6. Fönster öppnas för seriens alla lag. Välj önskat lag.
 7. Fönster öppnas för laget. Välj trupp.

Bestämmelser för laglicenslista
SBBF har beslutat om nedanstående bestämmelser för förening, domare, sekretariat och TK när det gäller hantering och kontroll av laglicenslistor. Dessa gäller i ALLA matcher där det krävs licensierade spelare/coacher, och även i matcher som döms av domare tillsatta av en förening. Arrangerande förening ansvarar för av dem tillsatta domare.

Bestämmelser för laglicenslista gällande förening

 • Uppvisa laglicenslista: Föreningen/laget ansvarar för att vid varje match uppvisa en aktuell digital eller utskriven fullständig laglicenslista för licenstypen för den tävling laget deltar i, där samtliga i matchen deltagande spelare/coacher ska vara registrerade.
 • Laguppställning: Lämnas in senast 30 minuter innan matchstart till sekreteraren som skriver in den i matchprotokollet
 • Ansvar: Det är ALLTID föreningen som ansvarar för att enbart kvalificerade spelare/coacher deltar i laget
 • Signatur: Coachen ska intyga med signatur under laguppställningen i matchprotokollet att lagets samtliga spelare/coacher är godkända för spel, det vill säga både licensierade och kvalificerade för att delta i matchen

Bestämmelser för laglicenslista gällande domarna och sekretariatet

 • Förstedomaren ansvarar för att innan match kontrollera namnen på spelare/coacher i matchprotokollet.
 • Saknas laglicenslista eller om någon i matchen deltagande spelare/coach saknas på laglicenslistan ska förstedomaren skriva en matchrapport till TK enligt gällande instruktion på SkBBF:s hemsida.
 • Om någon i matchprotokollet antecknad spelare/coach saknas på laglicenslistan, ska förstedomaren informera coachen så att hen får möjlighet att välja mellan att stryka dessa spelare/coacher, och de därmed avstår från att delta i matchen, eller att låta dem vara kvar i matchprotokollet. Detta beslut är ALLTID coachens. Väljer coachen att låta spelarna/coacherna delta i matchen ska matchrapport skrivas.

Bestämmelser för laglicenslista gällande TK

 • Vid kontroll av laglicenslista använder TK den information som finns i tävlingssystemet.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies