Skip to content
 

Laglicenslista

När en laglicens utfärdats för lag/spelare/coacher finns i
tävlingssystemet på webben en digital
förteckning
över dessa personer per lag och
serie/nivåträd, en så kallad laglicenslista (ibland
även kallad spelklarlista).

Innehåll

 • Digital laglicenslista
 • Bestämmelser för laglicenslista: Förening, domare, sekretariat, TK

Digital laglicenslista
För att söka fram en digital laglicenslista för ett lag gör enligt
följande:

 1. Ladda ner appen Profixio till mobilen eller gå till https://profixio.com/app/
 2. Menyn till vänster: Välj Cuper / Serier
 3. Mittkolumnen: Välj följande
  • Seriespel
  • Basket
  • Sverige
  • Skånes BDF
  • Competitions
  • Anmälan är öppen: Markera ej
  • Har matcher: Markera ej
 4. Välj önskad serie
 5. Fönster öppnas för serien. Välj N anmälda lag i 1 klasser.
 6. Fönster öppnas för seriens alla lag. Välj önskat lag.
 7. Fönster öppnas för laget. Välj Spelare.

Bestämmelser för laglicenslista
SBBF har beslutat om nedanstående bestämmelser för förening, domare,
sekretariat och TK när det gäller hantering och kontroll av
laglicenslistor. Dessa gäller
i ALLA matcher där det krävs licensierade spelare/coacher, och även i
matcher som döms av domare tillsatta av en förening
.
Arrangerande förening ansvarar för av dem tillsatta domare.

Bestämmelser för laglicenslista gällande förening

 • Uppvisa laglicenslista: Föreningen/laget ansvarar för att vid
  varje match uppvisa en aktuell digital eller utskriven fullständig
  laglicenslista för licenstypen för den tävling laget deltar i, där
  samtliga i matchen deltagande spelare/coacher ska vara registrerade.
 • Laguppställning: Lämnas in senast 30 minuter
  innan matchstart
  till sekreteraren som skriver in den i matchprotokollet
 • Ansvar: Det är ALLTID föreningen som ansvarar
  för att enbart kvalificerade spelare/coacher deltar i laget
 • Signatur: Coachen ska intyga med signatur under
  laguppställningen i matchprotokollet att lagets samtliga
  spelare/coacher är godkända för spel, det vill säga både licensierade
  och kvalificerade för att delta i matchen

Bestämmelser för laglicenslista gällande domarna och
sekretariatet

 • Förstedomaren ansvarar för att innan match kontrollera namnen på
  spelare/coacher i matchprotokollet mot laglicenslistan samt i
  matchprotokollet vid frågan Spelklarlista uppvisad?
  kryssa JA/NEJ om fullständig laglicenslista är uppvisad
  eller inte
 • Uppvisas godkänd laglicenslista där samtliga i
  matchen deltagande spelare/coacher finns med ska JA
  kryssas
 • Saknas laglicenslista eller om någon i matchen
  deltagande spelare/coach saknas på laglicenslistan ska NEJ
  kryssas. I match­protokollet ska dessutom framför dessa spelare/coacher
  markeras med * samt i vänstra marginalen skrivas ”*Licenskontroll.
  /DOMARSIGNATUR”. Dess­utom ska förstedomaren skriva en matchrapport
  till TK enligt gällande instruktion på SkBBF:s hemsida.
 • Om någon i matchprotokollet antecknad spelare/coach saknas
  på laglicenslistan, ska förstedomaren informera coachen så att hen får
  möjlighet att välja mellan att stryka dessa spelare/coacher, och de
  därmed avstår från att delta i matchen, eller att låta dem vara kvar i
  matchprotokollet. Detta beslut är ALLTID coachens.
  Väljer coachen att låta spelarna/coacherna delta i matchen ska NEJ
  kryssas.

Bestämmelser för laglicenslista gällande TK

 • Vid kontroll av laglicenslista använder TK den information som
  finns i tävlingssystemet
 • Kontroll av laglicenslista görs alltid när NEJ kryssats i
  matchprotokollet angående laglicenslista

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies