Skip to content
 

Utländsk spelare, internationell övergång

Vid licensiering av utländsk spelare respektive vid internationell övergång (även för svensk medborgare som spelat utomlands) måste en registrering göras hos Internationella Basketbollförbundet (FIBA) enligt deras reglemente, som innehåller regler och rutiner som gäller för alla länder. I SBBF:s tävlingsbestämmelser för utfärdande av basketlicens står det:

Anmälningsplikt till SBBF gäller i samtliga fall där föreningen avser att ta en spelare med utländskt pass till sina lag. Gäller även i de fall där spelaren tidigare har spelat för föreningen.

Hur detta ska tillämpas för respektive serie och åldersgrupp finns angivet längst ner på webbsidan.

Innehåll

 • Speciella bestämmelser för licensiering av spelare från Ukraina
 • Bestämmelser för internationell övergång
 • Registrering i medlemsregistret i IdrottOnline
 • Passkopia
 • Ansöka om internationell övergång
 • Tillämpning för respektive serie och åldersgrupp i SkBBF:s tävlingar

Bestämmelser för internationell övergång

Registrering i medlemsregistret i IdrottOnline
På vanligt vis behöver spelare registreras i föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Föreningen ansvarar för att korrekt nationalitet registreras på spelare, se Personnummer, rubrik Utländsk person.

Passkopia
Vid ansökan behöver en passkopia bifogas. Personens samtliga personuppgifter ska finnas med, vilka vanligtvis finns på sidan med fotot.

När det gäller underårigs passkopia kan det vara bra att få ett godkännande från målsman om att skicka in en passkopia till SBBF.

Ansöka om internationell övergång
Det finns tre olika alternativ för att ansöka om registrering av internationell övergång:

 1. First registration: Utländsk spelare oavsett ålder som aldrig spelat organiserad basket utanför Sverige
 2. Letter of Clearance: Spelare över 18 år som varit licensierad i ett annat land
 3. Special Case: Spelare under 18 år som spelat organiserad basket utanför Sverige

Vid licensiering av utländsk spelare/internationell övergång behöver föreningen mejla till administrerande förbund dokument från SBBF angående First Registration, Letter of Clearance eller Special Case. Dessa dokument behöver föreningen få från SBBF vid varje säsong även om de lämnats vid en tidigare, då det endast är SBBF som har information om de fortfarande gäller eller en internationell övergång behöver registreras.

Är ansökan för utländsk spelare/internationell övergång gjord till SBBF för spelare i div 3 och lägre serier respektive spelare i ungdomsserie vilka är 14-18 år, bifoga då denna ansökan till SkBBF så får spelaren delta i seriespel under ansökningstiden.

För förbundsserier och kval till dessa samt övergång från utländsk förening (även för svensk medborgare), se SBBF:s information om licensiering av utländsk spelare och SBBF:s tävlingsbestämmelser.

1. First registration
För utländsk spelare oavsett ålder som aldrig spelat organiserad basket utanför Sverige gör enligt följande förenklade sätt:

 1. Föreningen mejlar ansökan till SBBF (licens@basket.se) och för kännedom till TK (tavling@skanebasket.se)
 2. Uppgifter i ansökan: Spelarens namn, nationalitet och födelsedatum, samt föreningens namn och vilken serie spelaren ska spela i
 3. Passkopia mejlas till licens@basket.se
 4. Blanketten Self declaration bifogas
 5. Blanketten National Team Declaration bifogas för spelare under 18 år. Landslaget som man anger ska vara detsamma som spelarens medborgarskap.
 6. Avgiftsfri
 7. SBBF begär en ”First registration” hos FIBA
 8. SBBF meddelar sökande förening när registreringen är klar
 9. Föreningen vidarebefordrar SBBF:s besked om registreringen till TK innan ansökan om laglicens görs (gäller dock ej för spelare i div 3 och lägre serier respektive spelare i ungdomsserier 14-18 år gamla)

2. Letter of Clearance (LOC)
För spelare (även svensk medborgare) över 18 år som varit licensierad i ett annat land gör enligt följande:

 1. Föreningen ansöker om LOC via ett webbformulär på SBBF:s hemsida.
 2. Passkopia mejlas till licens@basket.se
 3. Blanketten Self declaration bifogas för spelare som kommer direkt från ett university eller collage
 4. Avgift 250 CHF (schweizerfranc, cirka 3100 SEK 2023-08-31).Betalas direkt till FIBA. Information om betalning meddelas föreningen när ansökan är registrerad.
 5. Avgiften måste betalas oavsett om FIBA godkänner ansökan eller inte. Se därför till att allt är klart med den föregående föreningen innan ansökan görs!
 6. Handläggningstiden för FIBA är vanligtvis 7 dagar, men kan vara upp till 14 dagar
 7. SBBF meddelar sökande förening resultatet när ansökan är behandlad
 8. Föreningen vidarebefordrar SBBF:s besked om ansökan till TK innan ansökan om laglicens görs (gäller dock ej för spelare i div 3 och lägre serier respektive spelare i ungdomsserier 14-18 år gamla)

För mer information se SBBF:s information om LOC.

Mot en expressavgift på 1 000 SEK kan SBBF försöka påskynda handläggningen. Senast 24 timmar innan matchstart (vardagar) måste expressansökan och -avgift vara SBBF tillhanda. Blir det inte klart i tid återbetalas expressavgiften.

3. Special Case För spelare under 18 år som spelat organiserad basket utanför Sverige gör enligt följande:

 1. Föreningen mejlar ansökan till SBBF (licens@basket.se) och för kännedom till TK (tavling@skanebasket.se), där FIBA sedan ska ge sitt godkännande. Följande omfattande dokumentation gällande spelaren ska mejlas:
  • Player’s passport – Passkopia
  • National Team Declaration – Blankett finns på SBBFs hemsida
  • Parent’s consent with explanation of the transfer – Föräldrarnas medgivande och förklaring till flytten
  • School enrolment confirmation – Bevis på att spelaren har plats i en skola
  • Residence permit or proof where the young athlete lives – Bevis på att spelaren har bostad
  • Consent of National Federation of Origin – SBBF söker
  • New club enrolment letter – Brev från nya klubben om att spelaren är medlem
  • Parents’ work certificate – Anställningsbevis eller liknande för föräldrarna
 2. SBBF meddelar sökande förening resultatet när ansökan är behandlad
 3. Föreningen vidarebefordrar SBBF:s besked om ansökan till TK innan ansökan om laglicens görs (gäller dock ej för spelare i div 3 och lägre serier respektive spelare i ungdomsserier 14-18 år gamla)

Tillämpning för respektive serie och åldersgrupp i SkBBF:s tävlingar

 • Spelare i seniorserie, division 2
  Alla utländska spelare oavsett ålder i division 2 ska ha en godkänd registrering av internationell övergång. Även om spelaren fått ett godkännande och spelat en tidigare säsong eller i en annan förening, måste den licensierande föreningen vid varje säsong och varje licensieringstillfälle (nylicensiering, övergång eller dubbellicens) få ett nytt godkännande från SBBF. Innan ansökan om laglicens görs ska till TK mejlas dokument från SBBF angående utländsk spelare/internationell övergång som visar att spelaren har fått ett godkännande för aktuell säsong. Observera att i de två högsta serierna på både herr- och damsidan (SBL Herr, Superettan herr, SBL Dam och Basketettan Dam) krävs även FIBA-licens för utländska spelare!
 • Spelare i seniorserie, division 3 och lägre
  Utländsk spelare över 18 år i division 3 eller lägre behöver inte göra någon registrering av internationell övergång för att spela. Utländsk spelare 14-18 år gammal i division 3 eller lägre ska ha en godkänd registrering av internationell övergång. Spelaren får spela i division 3 eller lägre under ansökningstiden (gäller om ansökan till SBBF bifogas ansökan till SkBBF). Detta gäller från den dag man fyller 14 år till den dag man fyller 18 år.
 • Spelare i ungdomsserie
  Utländsk spelare 14-18 år gammal i ungdomsserie ska ha en godkänd registrering av internationell övergång. Spelaren får spela i ungdomsserie under ansökningstiden (gäller om ansökan till SBBF bifogas ansökan till SkBBF). Detta gäller från den dag man fyller 14 år till den dag man fyller 18 år. Observera dock att för spel i seniorserie division 2 och högre gäller kraven oavsett ålder! Utländsk spelare under 14 år i ungdomsserie behöver ingen registrering av internationell övergång.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies