Skip to content
 

Utländsk spelare, internationell övergång

Vid licensiering av utländsk spelare respektive vid internationell
övergång (även för svensk medborgare som spelat utomlands) måste en
registrering göras hos Internationella Basketbollförbundet (FIBA)
enligt deras reglemente, som innehåller regler och rutiner som gäller
för alla länder. I SBBF:s tävlingsbestämmelser för utfärdande av
basketlicens står det:

Anmälningsplikt
till SBBF gäller i samtliga fall där föreningen avser att ta en spelare
med utländskt pass till sina lag. Gäller även i de fall där spelaren
tidigare har spelat för föreningen.

Hur detta ska tillämpas för
respektive serie och åldersgrupp finns angivet längst ner på webbsidan.

Innehåll

 • Speciella bestämmelser för licensiering
  av spelare från Ukraina
 • Bestämmelser för internationell övergång
 • Registrering i medlemsregistret i IdrottOnline
 • Passkopia
 • Ansöka om internationell övergång
 • Tillämpning för respektive serie och åldersgrupp i SkBBF:s
  tävlingar

Bestämmelser för internationell övergång

Registrering i medlemsregistret i IdrottOnline
På vanligt vis behöver spelare registreras i föreningens
medlemsregister i IdrottOnline. Föreningen ansvarar för att korrekt nationalitet
registreras på spelare, se Personnummer,
rubrik Utländsk person
.

Passkopia
Vid
ansökan behöver en passkopia bifogas. Personens samtliga
personuppgifter ska finnas med, vilka vanligtvis finns på sidan med
fotot.

När det gäller underårigs passkopia kan det vara bra att
få ett godkännande från målsman om att skicka in en passkopia till
SBBF. Då kan man använda blanketten Godkännande för att skicka
in passkopia
.

Ansöka om internationell övergång
Det finns tre olika alternativ för att ansöka om registrering av
internationell övergång:

 1. First registration: Utländsk spelare oavsett
  ålder som aldrig spelat organiserad basket utanför Sverige
 2. Letter of Clearance: Spelare över 18 år som
  varit licensierad i ett annat land
 3. Special Case: Spelare under 18 år som spelat
  organiserad basket utanför Sverige

Vid licensiering av utländsk spelare/internationell övergång behöver
föreningen mejla till administrerande förbund dokument från SBBF
angående First Registration, Letter of Clearance eller Special Case.
Dessa dokument behöver föreningen få från SBBF vid varje säsong även om
de lämnats vid en tidigare, då det endast är SBBF som har information
om de fortfarande gäller eller en internationell övergång behöver
registreras.

Är ansökan för utländsk spelare/internationell
övergång gjord till SBBF för spelare i div 3 och lägre serier
respektive spelare i ungdomsserie vilka är 14-18 år,
bifoga då denna ansökan till SkBBF så får spelaren delta i seriespel
under
ansökningstiden.

För förbundsserier och kval till dessa samt övergång från utländsk
förening (även för svensk medborgare), se SBBF:s information om licensiering av
utländsk spelare
och SBBF:s
tävlingsbestämmelser
.

1. First registration
För utländsk spelare oavsett ålder som aldrig spelat
organiserad basket utanför Sverige
gör enligt följande
förenklade sätt:

 1. Föreningen mejlar ansökan till SBBF (licens@basket.se) och för
  kännedom till TK (tavling@skanebasket.se)
 2. Uppgifter i ansökan: Spelarens namn, nationalitet och
  födelsedatum, samt föreningens namn och vilken serie spelaren ska spela
  i
 3. Passkopia bifogas
 4. Blanketten Self declaration
  bifogas
 5. Blanketten National Team Declaration
  bifogas för spelare under 18 år. Landslaget som man anger ska vara
  detsamma som spelarens medborgarskap.
 6. Avgiftsfri
 7. SBBF begär en ”First registration” hos FIBA
 8. SBBF meddelar sökande förening när registreringen är klar
 9. Föreningen vidarebefordrar SBBF:s besked om registreringen till
  TK innan ansökan om laglicens görs
  (gäller dock ej för spelare i div 3 och lägre serier respektive spelare
  i ungdomsserier 14-18 år gamla)

2. Letter of Clearance (LOC)
För spelare (även svensk medborgare) över 18 år som varit
licensierad i ett annat land
gör enligt följande:

 1. Föreningen ansöker om LOC via ett webbformulär på SBBF:s hemsida.
 2. Passkopia bifogas
 3. Blanketten Self declaration
  bifogas för spelare som kommer direkt från ett university eller collage
 4. Avgift 250 CHF (schweizerfranc, cirka 2 500 SEK
  2020-06-01).Betalas
  direkt till FIBA. Information om betalning meddelas föreningen när
  ansökan är registrerad.
 5. Avgiften måste betalas oavsett om FIBA godkänner ansökan eller
  inte. Se därför till att allt är klart med den föregående föreningen
  innan ansökan görs!
 6. Handläggningstiden för FIBA är vanligtvis 7 dagar, men kan vara
  upp till 14 dagar
 7. SBBF meddelar sökande förening resultatet när ansökan är behandlad
 8. Föreningen vidarebefordrar SBBF:s besked om ansökan till TK innan ansökan om laglicens görs
  (gäller dock ej för spelare i div 3 och lägre serier respektive spelare
  i ungdomsserier 14-18 år gamla)

För mer information se SBBF:s information om LOC.

Mot en expressavgift
på 1 000 SEK kan SBBF försöka påskynda handläggningen. Senast 24 timmar
innan matchstart (vardagar) måste expressansökan och -avgift vara SBBF
tillhanda. Blir det inte klart i tid återbetalas expressavgiften.

3. Special Case
För spelare under 18 år som spelat organiserad basket utanför
Sverige
gör enligt följande:

 1. Föreningen mejlar ansökan till SBBF (licens@basket.se) och för
  kännedom till TK (tavling@skanebasket.se), där FIBA sedan ska ge sitt
  godkännande. Följande omfattande dokumentation gällande spelaren ska
  mejlas:

  • Player’s passport – Passkopia
  • National Team Declaration – Blankett finns på SBBFs hemsida
  • Parent’s consent with explanation of the transfer –
   Föräldrarnas medgivande och förklaring till flytten
  • School enrolment confirmation – Bevis på att spelaren har plats
   i en skola
  • Residence permit or proof where the young athlete lives – Bevis
   på att spelaren har bostad
  • Consent of National Federation of Origin – SBBF söker
  • New club enrolment letter – Brev från nya klubben om att
   spelaren är medlem
  • Parents’ work certificate – Anställningsbevis eller liknande
   för föräldrarna
 2. SBBF meddelar sökande förening resultatet när ansökan är behandlad
 3. Föreningen vidarebefordrar SBBF:s besked om ansökan till TK innan ansökan om laglicens görs
  (gäller dock ej för spelare i div 3 och lägre serier respektive spelare
  i ungdomsserier 14-18 år gamla)

Tillämpning för respektive serie och åldersgrupp i SkBBF:s
tävlingar

 • Spelare i seniorserie, division 2
  Alla utländska spelare oavsett ålder
  i division 2 ska ha en godkänd registrering av internationell övergång.
  Även om spelaren fått ett godkännande och spelat en tidigare säsong
  eller i en annan förening, måste den licensierande föreningen vid varje säsong och varje licensieringstillfälle
  (nylicensiering, övergång eller dubbellicens) få ett nytt godkännande
  från SBBF. Innan
  ansökan om laglicens
  görs ska till TK mejlas dokument från SBBF angående utländsk
  spelare/internationell övergång som visar att spelaren har fått ett
  godkännande för aktuell säsong.Observera att i de två högsta
  serierna på både herr- och damsidan (SBL Herr, Superettan herr, SBL Dam
  och Basketettan Dam) krävs även FIBA-licens för
  utländska spelare!
 • Spelare i seniorserie, division 3 och lägre
  Utländsk spelare över 18 år i division 3 eller lägre
  behöver inte göra någon registrering av internationell övergång för att
  spela.Utländsk spelare 14-18 år
  gammal i division 3 eller lägre ska ha en godkänd registrering av
  internationell övergång. Spelaren får spela i division 3 eller lägre
  under ansökningstiden (gäller om ansökan till SBBF bifogas ansökan till
  SkBBF). Detta gäller från den dag man fyller 14 år till den dag man
  fyller 18 år.
 • Spelare i ungdomsserie
  Utländsk spelare 14-18 år
  gammal i ungdomsserie ska ha en godkänd registrering av internationell
  övergång. Spelaren får spela i ungdomsserie under ansökningstiden
  (gäller om ansökan till SBBF bifogas ansökan till SkBBF). Detta gäller
  från den dag man fyller 14 år till den dag man fyller 18 år. Observera
  dock att för spel i seniorserie division 2 och högre gäller kraven
  oavsett ålder!Utländsk spelare under 14 år i ungdomsserie behöver
  ingen registrering av internationell övergång.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies