Skip to content
 

Personnummer

När en person licensieras används uppgifterna från föreningens
medlemsregister i IdrottOnline. Där krävs ett fullständigt personnummer
(inklusive de sista fyra siffrorna) för att registrera en person, se
dock nederst på sidan under rubrikerna

  • Utländsk person
  • Skyddade uppgifter
  • Skyddad identitet
  • Ofullständigt personnummer

Söka personnummer
Beroende på åldern på personen gör enligt följande för att söka fram
personnumret:

  • För att söka fram personnummer för person som är 15 år eller
    äldre: www.upplysning.se
    (kräver gratis medlemskap)
  • För att söka fram personnummer för samtliga personer: Ring Skatteverket

Dataskyddsförordningen, GDPR
Dataskyddsförordningen
eller GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om
hur man får behandla personuppgifter. Den har ersatt
personuppgiftslagen (PuL). För mer information se Personuppgifter och IdrottOnline.

Utländsk person
När en person licensieras
används uppgifterna från föreningens medlemsregister i IdrottOnline.
Där kan en utländsk person registreras med både fullständigt och
ofullständigt personnummer. Detta för att man ska kunna fylla i
fullständiga personnummer på personer som är folkbokförda i annat land
än
Sverige, men ändå har ett svenskt personnummer. Observera alltså, bara
för att en person har ett svenskt personnummer så behöver det inte
betyda att man är svensk medborgare. Dessutom ansvarar
föreningen för att korrekt
nationalitet
registreras på personen.

För mer information se manualen för medlemsregistret eller
kontakta supporten hos IdrottOnline.

Skyddade uppgifter
I medlemsregistret kan en
person registreras med skyddade uppgifter. Detta ska endast göras för
de personer som av Skatteverket har en sekretessmarkering och ber om
att få det i medlemsregistret. Statusen skyddade uppgifter innebär att
all information döljs för alla utom klubb-/förbundsadministratör samt
att personen med skyddade uppgifter kan få ett valfritt alias, det vill
säga ett påhittat för- och efternamn, som visas inom IdrottOnline. För
mer information se manualen för medlemsregistret eller
kontakta supporten hos IdrottOnline.

Skyddad identitet
Det går tyvärr inte att lägga till en person med skyddad identitet i
medlemsregistret, då man kommer att få resultatet att personnumret är
felaktigt. Orsaken till detta är att alla uppgifter hämtas från
Skatteverket och vid en sådan sekretessmarkering kan inte uppgifterna
lämnas ut utan särskilt tillstånd och säkerhetskontroll. Det är därför
upp till varje förbund att göra en egen bedömning över hur man hanterar
personer med skyddad identitet inom sin idrott, till exempel när det
gäller tävling.

Förening som har en medlem med skyddad identitet ombeds kontakta SBBF
för mer information angående hur detta ska hanteras.

Ofullständigt personnummer
Det går att registrera personer där man inte känner till det
fullständiga personnumret. Detta ska dock undvikas, då det blir
komplikationer vid registrering av utbildningsnivå och laglicens. För
mer information se manualen för medlemsregistret eller
kontakta supporten hos IdrottOnline.

För att komplettera till ett fullständigt personnummer se manualen för medlemsregistret eller
kontakta supporten
hos IdrottOnline
.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies