Skip to content
 

Personnummer

När en person licensieras används uppgifterna från föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Där krävs ett fullständigt personnummer (inklusive de sista fyra siffrorna) för att registrera en person, se dock nederst på sidan under rubrikerna

  • Utländsk person
  • Skyddade uppgifter
  • Skyddad identitet
  • Ofullständigt personnummer

Söka personnummer
Beroende på åldern på personen gör enligt följande för att söka fram personnumret:

  • För att söka fram personnummer för person som är 15 år eller äldre: www.upplysning.se (kräver gratis medlemskap)
  • För att söka fram personnummer för samtliga personer: Ring Skatteverket

Dataskyddsförordningen, GDPR
Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation), innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den har ersatt personuppgiftslagen (PuL). För mer information se RF:s info om personuppgifter.

Utländsk person
När en person licensieras används uppgifterna från föreningens medlemsregister i IdrottOnline. Där kan en utländsk person registreras med både fullständigt och ofullständigt personnummer. Detta för att man ska kunna fylla i fullständiga personnummer på personer som är folkbokförda i annat land än Sverige, men ändå har ett svenskt personnummer. Observera alltså, bara för att en person har ett svenskt personnummer så behöver det inte betyda att man är svensk medborgare. Dessutom ansvarar föreningen för att korrekt nationalitet registreras på personen.

För mer information se manualen för medlemsregistret eller kontakta supporten hos IdrottOnline.

Skyddade uppgifter
I medlemsregistret kan en person registreras med skyddade uppgifter. Detta ska endast göras för de personer som av Skatteverket har en sekretessmarkering och ber om att få det i medlemsregistret. Statusen skyddade uppgifter innebär att all information döljs för alla utom klubb-/förbundsadministratör samt att personen med skyddade uppgifter kan få ett valfritt alias, det vill säga ett påhittat för- och efternamn, som visas inom IdrottOnline. För mer information se manualen för medlemsregistret eller kontakta supporten hos IdrottOnline.

Skyddad identitet
Det går tyvärr inte att lägga till en person med skyddad identitet i medlemsregistret, då man kommer att få resultatet att personnumret är felaktigt. Orsaken till detta är att alla uppgifter hämtas från Skatteverket och vid en sådan sekretessmarkering kan inte uppgifterna lämnas ut utan särskilt tillstånd och säkerhetskontroll. Det är därför upp till varje förbund att göra en egen bedömning över hur man hanterar personer med skyddad identitet inom sin idrott, till exempel när det gäller tävling.

Förening som har en medlem med skyddad identitet ombeds kontakta SBBF för mer information angående hur detta ska hanteras.

Ofullständigt personnummer
Det går att registrera personer där man inte känner till det fullständiga personnumret. Detta ska dock undvikas, då det blir komplikationer vid registrering av utbildningsnivå och laglicens. För mer information se manualen för medlemsregistret eller kontakta supporten hos IdrottOnline.

För att komplettera till ett fullständigt personnummer se manualen för medlemsregistret eller kontakta supporten hos IdrottOnline.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies