Skip to content
 

Licensinformation

Licensregistrering

Hösten 2021 infördes ett nytt digital Tävlingsadministrationssystem (Profixio) som innefattar licenshantering. IdrottOnline utgör persondatabas för Profixio varför spelare och coacher som ska inneha licens måste finnas registrerad i föreningens personregister i IdrottOnline.

Manual för licensregistrering finns under Blanketter & Manualer.

Samtliga spelare som deltar i tävlingsverksamhet – oavsett nivå och administrerande organ – ska registreras/licensieras via Profixio. Detta gäller även spelare som ska delta i Easy Basket.

Laglicens inkluderar obegränsat antal personer per lag (spelare och lagledare). Nyregistrering av spelare i tävlingsserie (SBL – div 3) ska ske senast den 15 februari. Nyregistrering av motions- och ungdomsspelare kan ske efter den 15 februari.

Licenslistor

Licenslistor/spelklara spelare visas i Profixio.

Matchstatistikfunktionärer och förbundsfunktionärer erhåller digitala licenskort via Cardskipper.

Förbundsfunktionärer eller matchstatisktikfunktionärer som ej har erhållit sitt digitala licenskort via Cardskipper bör omgående kontakta SBBF på utbildning@basket.se.

Nationella övergångar

Alla övergångar till och från, samt inom förbundsserier administreras, av Svenska Basketbollförbundet.

En spelare får göra maximalt två övergångar till och från förbundsserielag under en säsong.
Sista dagen för övergång är den 15 februari. 

Övergång uppåt i seriesystemet har en karenstid på en dag

Övergång inom samma serie eller neråt i seriesystem:

 • Karenstid på 14 dagar, dock minst 2 seriematcher (i Förbundsserier och div. 2) per serie.
 • Karenstiden startar så fort anmälan om övergång inkommit till SBBF.
 • Under karensperioden kan spelaren heller inte spela för det laget som den lämnar.

Internationella övergångar

Spelare som senast representerade en förening eller skola tillhörande ett utländskt förbund ska erhålla ett Letter of Clearance (LOC). Ansökan om Letter of Clearance tar i vanliga fall 7 dagar, men eftersom FIBA måste granska varje övergång kan det ta längre tid.

Det finns tre typer av registreringar av internationella övergångar och samtliga hanteras av FIBA.

 

 1. Letter of Clearance (LOC)

För spelare över 18 år som varit licensierade för spel i ett annat land. Om en spelare har provtränat i ett annat land/lag är det viktigt att veta med säkerhet var spelarens LOC verkligen finns.  Anger ni fel information i ansökan kommer ni att behöva betala för att kunna söka med rätt info. SBBF kan inte påverka detta.

Avgiften för att söka ett LOC är 250 Schweiziska Franc (CHF) och betalas direkt till FIBA oavsett om LOC sedan blir godkänt eller nekat. Var noga med att allt är klart med den föregående klubben innan LOC söks. FIBA behandlar inga ansökningar förrän den sökande föreningen betalat avgiften.

Ansökan om LOC sker i två steg.
1. Fyll i detta formulär
2. Mejla in passkopia till licens@basket.se

En betalningslänk skickas till den sökande personen så fort ansökan har registrerats av SBBF hos FIBA.

 

 1. First Registration

För spelare – oavsett ålder – som aldrig spelat organiserad basket i något land utanför Sverige.

T.ex. en spelare med svenskt medborgarskap som är född utomlands som ska spela i förbundsserie i Sverige.

Blanketten “Players Self Declaration”  laddas upp i Profixio.

Spelare som är under 18 år behöver dessutom komplettera med blankett “National Team Declaration”.

First Registration är kostnadsfritt och ovan nämnda blanketter finns under Blanketter & manualer.

 

 1. Special Case

För spelare under 18 år som har spelat basket utanför Sverige. För Special Case krävs omfattande dokumentation gällande spelaren.

Mejla till licens@basket.se för mer information.

 

Utländska spelare

Samtliga dokument rörande utländska spelare behöver vara oss tillhanda i samband med licensansökan. Dokumentationen laddar föreningen upp i Profixio.

Observera att LOC söks hos annat nationsförbund och vi kan inte påverka handläggningstiden. Normal handläggningstid för LOC är 7 dagar men kan ta längre tid eftersom FIBA måste granska varje internationell övergång.

Sista dagen för licensiering av utländska spelare är den 15 februari.

 

Kostnader i samband med registrering av utländsk medborgare

 • FIBA-licens herrar: 6 000 kr. (SBL & SEH) OBS! Gäller ej Basketettan Herr.
 • FIBA-licens damer: 3 000 kr. (SBL & BED)

Betalning görs till SBBFs BankGiro konto: 731-7308.
Ange namn och efternamn på spelare i samband med betalning.

 • Letter of Clearance (LOC): 250 CHF för samtliga spelare i Division 2 och uppåt.

Betallänk för LOC skickas till den sökande personen så fort ansökan är registrerad av SBBF hos FIBA.

Dubbellicenser

Ett lag som ingår i en farmarklubbskedja kan använda dubbellicensiering med närmsta lag i farmarklubbskedjan. Enskild spelare kan endast ha en dubbellicens.

Spelare som deltar som dubbellicensierade i match med farmarklubb får ej ha spelat mer än tio minuter i snitt de tre senaste seriematcherna som huvudklubben spelat.

En anmälan om okvalificerad spelare p.g.a. 10 minuters-bestämmelsen ska mailas in till administrerande organ inom 48 timmar från matchstart.

Föreningar som har farmarklubbsavtal enligt KAP 3, 9 §, får dubbellicensera obegränsat antal spelare. Maximalt fyra (4) dubbellicensierade spelare får delta per match. Spelare som fyller högst 23 år det kalenderår som säsongen avslutas får dubbellicenseras.

Undantag i bestämmelser för dubbellicenser gäller på herrsidan där dubbellicens inte får användas mellan SBL herr och SEH.

Licensiering utländsk medborgare

Anmälningsplikt till SBBF gäller i samtliga fall där föreningen avser att ta en spelare med utländskt pass till sina lag. Gäller även i de fall där spelaren tidigare har spelat för föreningen.

Följande kriterier ska vara uppfyllda och vederbörliga dokument ska vara SBBF tillhanda senast 15 februari för samtliga tävlingsserier för att licens ska kunna utfärdas. Licensen utfärdas dock först när Arbetstillstånd och Letter of Clearance är giltiga. Arbetstillstånd presenteras i form av kopia på det officiella beslutsdokumentet, antingen fysiskt eller inscannat, Letter of Clearance godkänt i FIBA MAPS.

 •  Spelaren ska vara registrerad i Idrott Online.
 • Ansökan om Arbets- och uppehållstillstånd ska vara inskickad.
 • Passkopia.
 • FIBA: s licensavgift skall vara betald till SBBF.
 • Ansökan och betalning för Letter of Clearance ska vara gjord.
   1. Gäller ej EU/EES/EFTA medborgare. Övriga medborgare enligt gällande bestämmelser hos Migrationsverket. Gäller Förbundsserier och kval till Förbundsserier.
   2. Gäller endast för spel i de två högsta Förbundsserierna, SBL, SEH och BED.
   3. Begäran från annat lands förbund administreras av SBBF. Ansökan om LOC görs till SBBF på därför avsedd blankett.

 

Samtliga spelare som innehar ett pass annat än svenskt skall ha en FIBA licens i Förbundsserier samt kval till dessa.

När licens utfärdats måste utländsk spelare som ej deltagit i match före 15 februari delta i första möjliga match när både Arbetstillstånd och Letter of Clearance är giltiga. För utländsk spelare som ej deltagit i seriespel före den 15 februari, och ej heller deltar i första möjliga match efter den 15 februari, när både Arbetstillstånd och Letter of Clearance är giltiga, förfaller licensen och spelaren får därmed inte spela.

Vi använder data i form av cookies (kakor) för att analysera trafik på vår webbplats. Genom att dela informationen om användningen till våra analyspartners kan vi förbättra din användarupplevelse. Du kan läsa mer och anpassa dina val på vår sida om datahantering och cookies.

läs mer om cookies

Förklaring nödvändiga cookies

Förklaring statistikcookies